17.marts / 2020

Dievkalpojumu laikā baznīcā var lūgties ne vairāk, kā 50 dievlūdzēji