Jaunumi

25.novembris / 2018

Lūdzam ziedot dievnama uzturēšanai. Draudzes konts:

Rīgas Svētās Trijādības Pārdaugavas pareizticīgo draudze
Reģ. Nr.90000261275
Meža iela 2, Rīga, LV-1048
AS SEB banka   kods: UNLALV2X
konts: LV02UNLA0003000701201

18.decembris / 2020

Par peminēšanu un trebu iesniegšanu

Lai rinda pie svečkastes ietu ātrāk, kas ir ļoti svarīgi ierobežojumu laikā, lūdzam, kam ir iespēja, saņemiet laicīgi baznīcā veidlapas trebām (pieminēšanai, aizlūgumiem par dzīvajiem un mirušajiem, liturģijām un 40. dienu aizlūgumiem) un aizpildiet tās mājās pirms iet baznīcā.

Būs ļoti labi, ja paņemsiet trebu veidlapas ne tikai sev, bet arī tuviniekiem un paziņām.

8.novembris / 2020

Par dievnama apmeklēšanu

Mūsu baznīcā uz dievkalpojumiem sestdienas rītā un  vakarā, svētdien liturģijās, kā arī lielo svētku visasnakts dievkalpojumos un svētku liturģijās var ienākt tikai pēc saraksta, bet sveces, un trebu pasutīšana priekš­telpā bez ierobrežojumiem arī šo diev­kal­pojumu laikā. Ārpus šiem diev­kal­po­jumiem tanīs dienās baznīca atv­ēr­ta visiem. Pieraksts svečkastē vai pa telefonu 67612079.

Baznīcā obligāti jābūt maskā.

Darba dienās gan dievkalpojumu laikā, gan āprus dievkalpojumiem baznīca atvērta visiem, jo dievlūdzēji ir ne vairāk par dažiem cilvēkiem.

Lūdzam, neapmeklējiet baznīcu, ja esat neveseli. Ja esat pieteikušies dievkalpojumu apmeklējumam un nevarat atnāk, lūdzam, dodiet ziņu pa tel. 67612079.

8.novembris / 2020

Par bibliotēkas darbību

Bibliotēka kādu laiku nestrādās. Par darbības atsākšanu paziņosim mūsu mājas lapā.

20.marts / 2020

Par Svētdienas skolas darbību

Nodarbības Svētdienas skolā atceltas līdz ierobežojumu atcelšanai. Par nodarbību atsākšanu ziņosim mūsu mājas lapā.

18.marts / 2020

No Tieslietu ministrijas

Sekojiet sludinājumiem mūsu mājas lapā! 

17.marts / 2020

Par dievkalpojumu noturēšanas īpatnībām

Sekojiet sludinājumiem mūsu mājas lapā! 

Dievkalpojumu laikā baznīcā var lūgties ne vairāk, kā 50 dievlūdzēji
17.marts / 2020

Dievkalpojumu laikā baznīcā var lūgties ne vairāk, kā 50 dievlūdzēji

VISU DIEVKALPOJUMU LAIKĀ BAZNĪCĀ LŪDZAS TIKAI GARĪDZNIEKI UN 50 DRAUDZES LOCEKĻI, KAD BAZNĪCĀ IENĀKS 50 DRAUDZES LOCEKĻI, IEIEŠANA BAZNĪCĀ BŪS PĀRTRAUKTA

 

DRAUDZES LOCEKĻIEM BAZNĪCA BŪS ATVĒRTA VISU DIENU NO 900

 

SAKARĀ AR TO, KA VAR BŪT PIEŅEMTI PAPILDUS IEROBEŽOJUMI, LŪDZAM SEKOT INFORMĀCIJAS MŪSU MĀJAS LAPĀ

 

16.marts / 2020

Par dievkalpojumiem un garīgo aprūpi epidēmijas laikā

15.marts / 2020

Par ierobežojumiem, sakarā ar koronovīrusa pandemiju.