Jaunumi

25.novembris / 2018

Lūdzam ziedot dievnama uzturēšanai. Draudzes konts:

Rīgas Svētās Trijādības Pārdaugavas pareizticīgo draudze
Reģ. Nr.90000261275
Meža iela 2, Rīga, LV-1048
AS SEB banka   kods: UNLALV2X
konts: LV02UNLA0003000701201

20.marts / 2020

Par Svētdienas skolas darbību

Nodarbības Svētdienas skolā atceltas līdz ierobežojumu atcelšanai. Par nodarbību atsākšanu ziņosim mūsu mājas lapā.

18.marts / 2020

No Tieslietu ministrijas

Sekojiet sludinājumiem mūsu mājas lapā! 

17.marts / 2020

Par dievkalpojumu noturēšanas īpatnībām

Sekojiet sludinājumiem mūsu mājas lapā! 

Dievkalpojumu laikā baznīcā var lūgties ne vairāk, kā 50 dievlūdzēji
17.marts / 2020

Dievkalpojumu laikā baznīcā var lūgties ne vairāk, kā 50 dievlūdzēji

VISU DIEVKALPOJUMU LAIKĀ BAZNĪCĀ LŪDZAS TIKAI GARĪDZNIEKI UN 50 DRAUDZES LOCEKĻI, KAD BAZNĪCĀ IENĀKS 50 DRAUDZES LOCEKĻI, IEIEŠANA BAZNĪCĀ BŪS PĀRTRAUKTA

 

DRAUDZES LOCEKĻIEM BAZNĪCA BŪS ATVĒRTA VISU DIENU NO 900

 

SAKARĀ AR TO, KA VAR BŪT PIEŅEMTI PAPILDUS IEROBEŽOJUMI, LŪDZAM SEKOT INFORMĀCIJAS MŪSU MĀJAS LAPĀ

 

16.marts / 2020

Par dievkalpojumiem un garīgo aprūpi epidēmijas laikā

15.marts / 2020

Par ierobežojumiem, sakarā ar koronovīrusa pandemiju.

14.marts / 2020

Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra aicinājums pareizticīgo kristiešu draudzei

Par koronovīrusa pandemiju

Pirmie soļi baznīcā
12.decembris / 2017

Pirmie soļi baznīcā

 

Mūsu mājas lapā Jūs varat lejuplādēt grāmatu Pirmie soļi baznīcā. Šinī grāmatā Jūs saņemsiet atbildes uz daudziem Jūsu jautājumiem. Domāta ne tikai tiem, kas sper pimos soļus pareizticībā, jo īsi un vienkārši rakstīts par daudzām lietām, par kurām jāzin katram.

17.novembris / 2017

Katehēze jeb Mācības grāmata īstenas ticības biedriem

Mūsu mājas lapā Jūs varat lejuplādēt Pareizticīgās Baznīcas Katehēzi. Tas ir pirmajs izdevums kopš XX gadsimta sākuma. Katehēzes teksts ir parstrādāts ievērojot mūsdienu literāro valodu.