Jaunumi

25.novembris / 2018

Lūdzam ziedot dievnama uzturēšanai. Draudzes konts:

Rīgas Svētās Trijādības Pārdaugavas pareizticīgo draudze
Reģ. Nr.90000261275
Meža iela 2, Rīga, LV-1048
AS SEB banka   kods: UNLALV2X
konts: LV02UNLA0003000701201

22.oktobris / 2021

Par dievnama apmeklēšanu ārkārtas situācijas laikā

18.decembris / 2020

Par peminēšanu un trebu iesniegšanu

Lai rinda pie svečkastes ietu ātrāk, kas ir ļoti svarīgi ierobežojumu laikā, lūdzam, kam ir iespēja, saņemiet laicīgi baznīcā veidlapas trebām (pieminēšanai, aizlūgumiem par dzīvajiem un mirušajiem, liturģijām un 40. dienu aizlūgumiem) un aizpildiet tās mājās pirms iet baznīcā.

Būs ļoti labi, ja paņemsiet trebu veidlapas ne tikai sev, bet arī tuviniekiem un paziņām.

8.novembris / 2020

Par bibliotēkas darbību

Bibliotēka nestrādā.

27.marts / 2020

Grēksūdze un Dievgalds mūsu baznīcā

20.marts / 2020

Par Svētdienas skolas darbību

Nodarbības Svētdienas skolā notiek attālināti.

15.marts / 2020

Par ierobežojumiem, sakarā ar koronovīrusa pandemiju.

Pirmie soļi baznīcā
12.decembris / 2017

Pirmie soļi baznīcā

 

Mūsu mājas lapā Jūs varat lejuplādēt grāmatu Pirmie soļi baznīcā. Šinī grāmatā Jūs saņemsiet atbildes uz daudziem Jūsu jautājumiem. Domāta ne tikai tiem, kas sper pimos soļus pareizticībā, jo īsi un vienkārši rakstīts par daudzām lietām, par kurām jāzin katram.

17.novembris / 2017

Katehēze jeb Mācības grāmata īstenas ticības biedriem

Mūsu mājas lapā Jūs varat lejuplādēt Pareizticīgās Baznīcas Katehēzi. Tas ir pirmajs izdevums kopš XX gadsimta sākuma. Katehēzes teksts ir parstrādāts ievērojot mūsdienu literāro valodu.

4.decembris / 2016

Sirdsskaidrais Sviras Aleksandrs

Piemiņas dienas 17./30. aprīlis; 30. augusts/12.septembris.