9.marts / 2019

Gaļas neēšanas nedēļa mūsu draudzē

Gaļas nēēšanas nedēļā Rīgas Sv. Trijādības Pārdaugavas draudzes Svētdienas skola uzstājās ar teātra izrādi svētāš Sofijas hospisā un draudzes svētdienas skolas telpā.