27.decembris / 2017

Par bērnu grēksūdzi un lūgšanām par bērniem

PALĪGS BĒRNAM VEIDOT GRĒKSŪDZI PĒC 10 BAUŠĻIEM UN LŪGŠANAS PAR BĒRNIEM

 

Sagatavojis un tulkojis Isidors Kārlis Kalvišs,

lūgšanas – Justīne Vivanta Volkova

 

 

Vai tu tici Dievam?
Vai tu zini un vai tu tici, ka grēksūdzi, kuru pieņem priesteris, klausās un pieņem pats Kungs Jēzus Kristus, kurš nav redzams, bet ir klātesošs?
Vai tu no sirds nožēlo, ka ar saviem sliktajiem darbiem esi sagrēkojis Dieva priekšā, ka esi pārkāpis viņa svētos baušļus?
Vai tu ar visiem esi izlīdzis mieru, ejot uz grēksūdzi?

Pirmais bauslis

Vai tu lūdz Dievu no rīta un vakarā, pirms un pēc ēšanas, pirms darba uzsākšanas un nobeigšanas?
Vai tu tici, ka Dievs visu redz un zina ne tikai darbus, bet arī domas un neizpildītās vēlēšanās, redz tevi naktī un dienā, mājās un ārpus tām, vienmēr un visur?
Vai tu dzīvo savu dzīvi saskaņā ar šo ticību?
Vai tu tici, ka cilvēki ir Dieva radīti un ka Dievs ir visa Radītājs, kaut arī daudzi cilvēki to noliedz?
Vai tu mīli Dievu?
Vai tu nekaunies no cilvēkiem savas ticības dēļ? Vai tu neesi atteicies no savas ticības tādēļ, lai citi nesmietos par tevi?

Otrais bauslis

Vai tu netērē savu naudu nelietderīgi? Vai nemīli daudz ēst, bez mēra izjūtas?
Vai tu nepārkāp gavēni un gavēņa dienas – trešdienu un piektdienu?
Vai tu nelielies ar saviem panākumiem mācībās, vai vecāku bagātību?
Vai tu necenties vienmēr būt pirmais starp sev līdzīgiem? Vai tu nevēlies, lai tevi uzskata par pašu gudrāko un labāko?
Vai tu nemīli komandēt, būt galvenais starp saviem biedriem?

Trešais bauslis

Vai tu Dieva vārdu nelieto bez vajadzības, tukšās sarunās vai jokos?
Vai neesi neapmierināts par savu vecāku dzīves grūtībām?
Vai tev neskauž, ka citi bērni nāk no bagātām ģimenēm?
Vai tu pateicies Dievam par slimībām, nepatikšanām un dzīves neveiksmēm?

Ceturtais bauslis

Vai slinkuma dēļ neatliec iešanu uz baznīcu svētdienās un svētku dienās?
Vai tev patīk atrasties Dieva namā?
Vai neskraidīji pa dievnamu, vai negāji ārā no dievnama Dievkalpojuma laikā, vai atļāvies jokot, spēlēties, smieties vai sarunāties?
Vai tu ar prieku lasi svēto Evaņģēliju, garīgas grāmatas?
Vai tu zini no galvas lūgšanas: „Mūsu Tēvs”, „Patiesi pienākas”, „Es ticu uz Dievu”?
Vai nemīli nelietderīgi izmantot laiku?
Vai neesi aizrāvies ar televizora un kino skatīšanos, kas novērš tavu uzmanību no tavas ticības uz Dievu, kas vēl nav nostiprinājusies?
Vai tu tiecies pēc noderīgām zināšanām? Vai lūdz Dieva palīdzību mācībās?
Vai vienmēr ar centību un uzmanību pildi mājasdarbus?

Piektais bauslis

Vai tu ņem vērā savus vecākus, vai neesi viņus aizvainojis ar rupjiem vārdiem vai nepaklausību?
Vai tu cieni savus pieskatītājus un skolotājus? Vai neesi viņus aizvainojis vai nepaklausījis?
Vai tu esi godprātīgs pret saviem mājasdarbiem un saviem pienākumiem mājās?
Vai tu dod priekšroku gados vecākiem cilvēkiem? Vai neesi tos izsmējis? Vai neesi tos atdarinājis, smējies par slimajiem vai kroplajiem?
Vai centies atbrīvoties no saviem sliktajiem ieradumiem un sliktajām rakstura iezīmēm?

Sestais bauslis

Vai neesi lamājies rupjiem vārdiem?
Vai neesi uz kādu ļaunu prātu turējis vai neieredzējis kādu?
Vai centies iepriecināt noskumušos un bēdās esošos draugus un tuviniekus?
Vai neesi mocījis dzīvniekus? Vai neesi mēģinājis tos nogalināt sava prieka pēc?
Vai mīli cilvēkus, kā Dievs mums ir licis mīlēt?
Vai dalies ar nabadzīgajiem un izsalkušajiem?
Vai neesi sabļāvis vai lamājis cilvēkus vai pārkāpējus?
Vai neesi kāvies, darījis pāri vājākiem par tevi bērniem?

Septītais bauslis

Vai neesi ielaidis savā sirdī netīras, pasaulīgas vēlēšanās?
Vai neesi darījis ko tādu, par ko tev ir ļoti kauns stāstīt?
Vai neskaties ar īpašu interesi filmas, kas domātas pieaugušajiem? Vai neesi pētījis žurnālus vai fotogrāfijas ar nepieklājīgām bildēm?
Vai tev nav draugi, kuri tev māca spēlēt kārtis, pīpēt, dzert alkoholiskus dzērienus? Vai neesi ņēmis līdzdalību šajos grēka darbos?
Vai neesi stāstījis anekdotes par nepieklājīgām lietām?

Astotais bauslis

Vai neesi ņēmis svešu mantu bez prasīšanas?
Vai neesi sev paturējis atrastu naudu, pazaudētu lietu, tā vietā, lai izjautātu apkārtējos, vai kādam nav pazudis?
Vai bez atļaujas neesi lūkojies vecāku makā? Vai neesi ņēmis naudu bez atļaujas, vai kādas citas lietas?

Devītais bauslis

Vai tev nav ieradums melot? Vai nemāni vecākus, brāļus, māsas, draugus?
Vai neesi nepildījis solījumus?
Vai neesi kādu nosodījis? Vai neesi meklējis citu nepilnības? Vai neesi smējies par tuvāko nepilnībām?

Desmitais bauslis

Vai tu seko savu domu tīrībai un tam, ko vēlas tava sirds? Vai centies atbrīvoties no tiem grēkiem, kurus nožēloji iepriekšējā grēksūdzē?
Vai neesi bijis skaudīgs? Vai neesi bijis neapmierināts, kad tavā klātbūtnē kādu citu paslavē?

Noslēdzošie jautājumi

Vai tu seko līdzi laikam? Vai centies katru minūti izmantot lietderīgi?
Vai esi gatavojies svētā Vakarēdiena baudīšanai? Vai tu tici, ka priesteris kausā iznesīs Kristus Miesu un Asinis (tas nav ar prātu saprotams, bet tikai ar sirds ticību)?
Vai tu patiesi nožēlo un lūdz Dievam piedošanu par saviem grēkiem?

Lūgšanas par bērniem

Jēzum Kristum

Kungs, Jēzu Kristu, Dieva Dēls, ar Tava Dzīvudarošā Krusta spēku dāvā svētību, iesvētī un sargā manus bērnus (vārdi).

 

Svētā Optinas Ambrozija lūgšana

Kungs, Tu Viens visu zini, visu iespēj un vēlies, lai visi glābtos un nonāktu pie Patiesības atzīšanas. Māci maniem bērniem (vārdi) iepazīt Tavu Svēto Patiesību un stiprini viņu ceļus Tavos baušļos, un apžēlo mani, grēcīgo.

 

Sargeņģelim

Svētais Eņģeli, manu bērnu (vārdi) Sargātāj, glāb viņus savā patvērumā no dēmonu bultām, no kārdinājumiem un pasargi viņu sirdis Eņģeliskā šķīstībā. Āmen.

 

Dieva Eņģeli, Svētais Sargātāj, lūdz Dievu par maniem bērniem!

 

Dievmātei

Ak, Vissvētā Valdniece, Dievadzemdētāja Jaunava, glāb un pasargi Savā patvērumā manus bērnus (vārdi), visus pusaudžus un mazuļus, kristītos un nezināmos, un kas vēl dus mātes miesās. Sedz viņus ar Tavu Mātišķo Plīvuru, uzturi viņus dievbijībā un paklausībā vecākiem, lūdz mūsu Kungu un Savu Dēlu, lai dāvā viņiem to, kas derīgs viņu pestīšanai. Nododu viņus Tavā Mātišķajā Aizsardzībā, jo Tu esi Dievišķais Patvērums saviem kalpiem. Dieva Māte, ieved mani Tavā debešķīgajā aizstāvībā. Dziedini manu bērnu (vārdi) dvēseles un miesas vainas, ko nodarījuši mani grēki. Nododu savus bērnus pilnībā sava Kunga Jēzus Kristus un Tavai debesu aizstāvībai, ak, Visšķīstā. Āmen.