13.oktobris / 2017

Saīsinājumi

Saīsinājumi

Ap. - Apustulis, Apustuļi; ap. piel. - Apustuļiem pielī­dzi­nāms; apl. - apliecinātāju kārtas; arhib. - arhibīskaps, arhibīs­kapi; bīsk. - bīskaps, bīs­kapi; diak. - diakons; igum. - igumens; . - kņazs; labt. - labticīgo kārtas; lielmoc. - lielmocekļu kārtas; metr. - metro­polīts, metro­polīti; moc. - mocekļu kārtas; mtn. - mantnekārīgo kārtas; mtnmoc. - mantnekārīgo mocekļu kārtas; patr. - patri­arhs; pr. - priesteris, priesteri; prav. - pravietis, pravieši; sirdssk. - sirdsskaidro kārtas; sirdsskmoc. - sirdsskaidro mocek­ļu kārtas; sv. - svētais, svētie, svētā, svētās; svētmoc. - svētkalpotājs moceklis, svētkalpotāji mocekļi; svētl. - svētlai­mīgo kārtas; svt. - svētītājs; taisn. - taisno kārtas