13.oktobris / 2017

Vīriešu vārdi

Datumi pēc jaunā stila (vecā stila datumu uzzinam pieskaitot 13 dienas)

A

Ābels, Ādama dēls: sentēvu svētdienā un svētdienā pirms Kristus Piedzimšanas Svētkiem (ebr.).

Ābrahams, taisn.: O.9. - daudzu ļaužu tēvs (ebr.).

Ādams, sirdssk.: J.14.; sentēvs: sentēvu svētdienā un svētdienā pirms Kristus Piedzimšanas Svētkiem. - sarkanais cilvēks, zeme (augsne) (ebr.).

Adriāns, moc.: Au.26. - no Itālijas pilsētas Adrijas (lat.).

Afanāsijs (Atanāzijs), svt.: J.18., M.2., O.24. - nemirstība (grieķu).

Agapets, svt.: Ap.17., Au.10. - mīļots (grieķu).

Agafangels (Agatangels), moc.: J.23. - labs vēstnesis (grieķu).

Agatangels, sk. Agafangels.

Agafons, svt.: F.20. - labs (grieķu).

Agatons, moc.: Au.9.

Aglaijs, moc.: Mr.9. - spožais (grieķu).

Agnijs (Agnis), moc.: Mr.9.

Agnis, sk. Agnijs.

Agns, moc.: Mr.26. - jērs (lat.).

Agripa, sirdssk.: J.23.

Agro, moc.: N.13.

Albīns, moc.: Au.23. - balts (lat.).

Aleksandrs, svt.: M.16.; svētmoc.: Mr.16., Jl.10.; sirdssk.: Ap.20., Jl.3., Au.30.; labt. kņ.: Au.30., N.23. - cilvēku aizstāvis (grieķu).

Aleksejs (Aleksis, Alekss), svt.: F.12., M.20., O.5.; moc.: Au.9.; sirdssk.: Mr.17. - aizstāvis (grieķu).

Aleksis, sk. Aleksejs

Alekss, sk. Aleksejs

Alfejs, ap.: M.26. - pārmaiņa (ebr.).

Alfijs, moc.: M.10.

Alviāns, svātkalpmoc.: M.4. - bagātais (grieķu).

Ambrozijs, svt.: D.7. - nemirstīgais, dievišķīgais (grieķu).

Amoss, prav.: Jn.15. - smagums, stiprums, stingrums (ebr.).

Anānijs, ap.: O.1. - Dieva žēlastība, kuru Dievs dāvinājis (ebr.).

Anastāsijs (Anastāzijs), moc.: O.25.; sirdsskmoc.: J.22.; sirdssk.: Ap.20. - augšāmcelšanās, augšāmceltais (grieķu).

Anastāzijs, sk. Anastāsijs

Anatolijs, svt.: Jl.3.; moc.: Ap.23., N.20. - austrumnieks (grieķu).

Andrejs, ap.: Jn.30., N.30.; svt.: Jl.4.; moc.: Au.19., S.20. - vīrišķīgs (grieķu).

Androniks, ap.: M.17., Jl.30. - vīru uzvarētājs (grieķu).

Anfirs (Anters), svētmoc.: Au.3. - ziedošs (grieķu).

Anters, sk. Anfirs

Antonijs (Antons), moc.: Ap.14., Jl.6., 10.; sirdssk.: J.17., 19., M.7., Jn. 24., Au.3. - iegūšana pretim (grieķu).

Antonins, moc.: Au.1., 4., S.23., O.22., N.7., 13. - plašs (grieķu).

Antons, sk. Antonijs

Antipa, svētmoc.: Ap.11. - sīvs, stiprs pret visu (grieķu).

Apolinārijs, svētmoc.: Jl.23. - kas posta ar karu (grieķu).

Apollons, moc.: Jn.5. - postītājs (grieķu).

Arčils, moc.: Jn.23. (gruz.).

Ardalions, moc.: Ap.14. - trauks apslacināšanai (grieķu).

Arhips, ap.: F.19., N.22. - zirgu priekšnieks (grieķu).

Ārijs, moc.: Jn.5. - lauva (ebr.).

Ariāns, moc.: D.14. - laivas (ebr.).

Āris, moc.: D.19. - klusēšana (ebr.).

Aristarks, ap.: Ap.15. - vislabākais vadonis, priekšnieks (grieķu).

Arkādijs, sirdssk.: J.26., Mr.6., Jn.23. - arkādietis (grieķu).

Arnovijs, moc.: Jn.13.

Ārons, sentēvs: Sentēvu svētdienā.

Arsēnijs, svt.: O.28.; sirdssk.: M.8. - vīrietis (grieķu).

Artēmijs, lielmoc.: O.20. - sveiks (grieķu).

Artemons, svt.: Mr.24; svētmoc.: Ap.13. - bura (grieķu).

Arts, moc.: Jl.16.

Askarāns, sv.: Mr.16.

Astērijs, moc.: O.29. - zvaigņains (grieķu).

Atanāzijs, sk. Afanāsijs

Attijs, moc.: Au.1. - uzbrucējs (grieķu).

Attiks, moc.: N.3. - no Attikas (grieķu).

Attons, moc.: Jl.10.

Augustīns, svētl.: Jn.15. (lat.).

Autonoms, svētmoc.: S.12. - patstāvīgais (grieķu).

Aza, moc.: N.19. - melns, drūms (grieķu).

Azats, moc.: N.20. (pers.).

B

Bakhs, moc.: M.6. (grieķu).

Barbars, moc.: M.6. - svešzemnieks (grieķu).

Barnaba, ap.: Jn.11. - mierinājuma dēls (ebr.).

Bartolomejs, ap.: Jn.11., 30., Au.25. - Tolomeja dēls (ebr.).

Baruhs, prav.: S.28. - svētītais (ebr.).

Bazilīds, sk. Vasilīds

Bazīlijs, sk. Vasīlijs

Bazilisks, sk. Vasilisks

Benedikts, sirdssk.: Mr.14. - svētītais (lat.).

Benjamins, svētmoc.: Jl.31., Mr. 31., O.13. - labās rokas dēls (ebr.).

Bisarions, sirdssk.: Jn.6. - meža (grieķu).

Blazijs, sk. Vlasijs

Bonifācijs, moc.: D.19. - labdaris (lat.).

Boriss, labt. kņ.: M.2., Jn.23. - uzvarētājs (slāvu).

Bukols, sk. Vukols

C

Cefanja, prav.: D.3. - tas Kungs aizstāv (ebr.).

Celestīns, svt.: Ap.8. - debešķīgs (lat.).

Celzijs, moc.: O.14. - augsts (lat.).

Cēzars, ap.: D.8. - izcirsts (lat.).

D

Dagions, moc.: Jl.14.

Damians, mtn.: Jl.1., N.1. - kas savalda (grieķu).

Daniels, prav.: D.17.; moc.: Jl.10.; sirdssk.: D.11. - Dieva tiesnesis (ebr.).

Dārijs, moc.: D.19. - uzvarētājs (pers.).

Daumants, labt. kā.: M.20. - atjautīgs (lat.).

Dāvids, taisn.: Psalmudziedātājs svētd. pēc Kristus Piedzimšanas; sirdssk.: M.7., Jn.26.; labt.: J.26. - mīļotais (ebr.).

Demetriāns, moc.: Jn.20. - augstās zemes auglis (grieķu).

Demetrijs, sk. Dimitrijs

Didims, moc.: M.27. - dvīnis (grieķu).

Dijs, sirdssk.: Jl.9. - dievišķīgais (lat.).

Dimitrijs, svt.: S.21.; lielmoc.: O.26.; moc.: N.15. - zemes auglis (grieķu).

Diodors, moc.: Mr.19. - Dieva dāvana (grieķu).

Diomeds, moc.: Au.16. - Dieva padoms (grieķu).

Dionīsijs, svētmoc.: O.3.; moc.: Mr.10., Ap.21., M.6., Jn.3., Au.4., O.22. (grieķu).

Dions, moc.: Jl.16.

Donāts, biskkārt.: Ap.30. - dāvināts (lat.).

E

Ecehiels, prav.: Jl.21. - Dieva stiprināts (ebr.).

Edikts, moc.: N.13.

Ēfraims, svētmoc.: Mr.7.; sirdssk.: J.28. - auglīgs (ebr.).

Egīdijs, sv.: S.1. - vairoga turētājs (grieķu).

Eilampijs, sk. Eulampijs

Eimens, sk. Eumēnijs

Elefērijs, moc.: Au.4., O.3. - brīvais (grieķu).

Elija, prav.: Jl.20. - tā Kunga stiprums (ebr.).

Eliza, prav.: Jn.14. - tas, kam Dievs ir glābiņš (ebr.).

Elpidifors, moc.: N.2. - kas atnes cerību (grieķu).

Emiliāns, svt.: Au.7.; svētmoc.: Au.18.; moc.: Jl.18.; sirdssk.: J.8. - kas pieder Emīlijam (patīkamajam vārdos) (grieķu).

Emīlijs, moc.: N.2. - patīkams vārdos (grieķu).

Epenets, ap.: Jl.30. - slavējams (grieķu).

Epifanijs (Jepifans), svt.: M.12. - parādība (grieķu).

Erasms, svētmoc.: M.14.; moc.: M.10.; sirdssk.: F.24. - mīļotais (grieķu).

Erasts, ap.: N.10. mīlošais (grieķu).

Erms, sk. Hermas

Eidokims, sk. Eudokims

Eufimijs (Eifīmijs), svt.: Mr.11.; sirdssk.: J.20. - miermīlīgs (grieķu).

Eugēnijs (Jevgēnijs, Jevgēņijs), svetkalpmoc.: Mr.7.; moc.: N.7., D.13. - dižciltīgs (grieķu).

Eulampijs (Jevlampijs, Eilampijs), moc.: O.10. - labs gaišums (grieķu).

Eulogijs, moc.: Mr.5. - svētība (grieķu).

Eumēnijs (Eimens, Jevmēnijs), moc.: S.18. - labvēlīgs, žēlsirdīgs (grieķu).

Eunukiāns, moc.: D.23. - labs uzvarētājs (grieķu).

Eusēvijs (Jevsēvijs), svētmoc.: Jn.22. - dievbijīgs (grieķu).

Eustāfijs, sk. Jevstātijs

Eustātijs (Eustāfijs, Jevstāfijs), moc.: Ap.14., S.20. - stingri stāvošs (grieķu).

Eutihiāns (Jevtihiāns), moc.: Au.17. - laimīgais (grieķu).

Eutīhijs (Jevtīhijs), svt.: Ap.6. - laimīgs (grieķu).

Evangels, moc.: Jl.7. - labais vēstnesis (grieķu).

F

Fabijs, svētmoc.: Au.5. - pupu (lat.).

Fadejs, sk. Tadejs

Fausts, sirdssk.: Au.3. - labklājīgs, laimīgs (lat.).

Felikisims, moc.: Au.10. - vislaimīgākais (lat.).

Felikss, moc.: J.25. - laimīgs (lat.).

Feodors, sk. Teodors

Feodosijs, sk. Teodozijs

Feodots, sk. Teodots

Feoduls dk. Teoduls

Feofans, sk. Teofans

Feofilakts, sk. Teofilakts

Feofils, sk. Teofils

Feraponts, svētmoc.: M.25. - kalps (grieķu).

Filadelfs, moc.: M.10. - brāļu mīlētājs (grieķu).

Filarets, taisn.: D.1. - tikumības mīlētājs (grieķu).

Filemons, ap.: F.19., N.22. - mīļotais (grieķu).

Fīlips, ap.: Jn.30., O.11., N.14.; svt.: J.9., Jl.3., O.5. - zirgu mīlētājs (grieķu).

Filikss, moc.: Jl.6. - laimīgs (lat.).

Filologs, ap.: N.5. - vārdu mīlētājs (grieķu).

Filozofs, moc.: M.31. - gudrības mīlētājs (grieķu).

Firss, moc.: D.14. - kas traucē, izdara nekārtību (grieķu).

Flāvijs, moc.: Mr.9. - dzeltenais (lat.).

Flors, moc.: Au.18. - ziedošais (lat.).

Foma, sk. Toms

Fotijs, moc.: Au.12. - gaišs (grieķu).

G

Gabriels, erceņģelis: Mr.26., Jl.13., N.8. - Dieva vīrs, Dieva stiprums (ebr.).

Gaijs, sk. Gajs

Gajs (Gaijs), ap.: N.5.; svētmoc.: Au.11.; moc.: Jn.23., O.4., 21. - zemes radīts (grieķu).

Galaktions, moc.: N.5. - piena (grieķu).

Gelazijs, moc.: D.23. - kas smejas (grieķu).

Genādijs, svt.: Au.31. - dižciltīgs (grieķu).

Georgijs, svt.: Ap.7.; moc.: Ap.23.; sirdssk.: J.8., Ap.4., Au.24.; apl.: M.13. - zemkopis (grieķu).

Giacints, sk. Hiacints

Gideons, ebr. tautas soģis: svētdienā pirms Kristus Piedzimšanas.

Gigantijs, moc.: D.28. - milzīgs (grieķu).

Gļebs, labt. kņ.: M.2., Jl.24. (slāvu).

Glicērijs, moc.: D.28. - salds (grieķu).

Gregors (Grigorijs), svt.: J.10., 25., 30., Mr.12., N.17.; svētmoc.: S.30.; sirdssk.: J.5., 8. - kas ir nomodā (grieķu).

Grigorijs, sk. Gregors

Gurijs, svt.: Jn.20.; moc.: Au.1. - lauvēns (ebr.).

H

Habakuks, prav.: D.2. - Dieva mīlestība (ebr.).

Hagajs, prav.: D.16. - svētku, līksmojošs (ebr.).

Haritons, sirdssk.: S.28; moc.: Jn.1. - svētlaimīgs (grieķu).

Harits, moc.: S.3.

Heraklijs (Iraklijs), moc.: Mr.9. - slavēts kā varonis (grieķu).

Hermanis, sk. Hermans

Hermans (Hermanis), svt.: M.12.; sirdssk.: Jn.28., S.11. - radinieks, no vienas mātes (lat.).

Hermas (Herms), ap.: Mr.8., M.31. - vēstnesis (grieķu).

Hermogens (Jermogens), svētmoc.: F.17., M.12., O.5. - piedzimis postā (grieķu).

Herodions (Irodions), ap.: Ap.8. - varonīgs (grieķu).

Hiacints (Giacints), moc.: D.24.

Hieronims (Jeronims), svčtl.: Jn.15. - kam svēts vārds (grieķu).

Hierons (Jerons), moc.: N.17. - iesvētīts (grieķu).

Hijabs, taisn.: M.6. - no ienaidniekiem nīstais, kas cieš no ienaida

(ebr.).

Hilārijs (Ilārijs), moc.: Jl.12. - kluss, priecīgs (grieķu).

Hilarions (Ilarions), sirdssk.: Mr. 26., Jn.6., O.21. - kluss, priecīgs (grieķu).

Hipatijs (Ipatijs), svētmoc.: Mr.31.; moc.: Jn.3., 18. - augstais (grieķu).

Hipolits (Ipolits), moc.: Au.13. - kas atraisa zirgus (grieķu).

Hozeja, prav.: O.17.; svt.: Au.27. - glābiņš, palīdzība (ebr.).

Hrisanfs, moc.: Mr.19. - zeltziedu (grieķu).

I

Ierons, sk. Hierons

Ignātijs, svt.: Ap.30.; svētmoc.: J.29., D.20. - piedzimis no uguns (grieķu).

Igors, labt. kņ.: Jn.25. (slāvu).

Ilarions, sk. Hilarions

Ilārijs, sk. Hilārijs

Illiriks, sirdssk.: Ap.3. (grieķu).

Indis, moc.: D.28.

Inna, moc.: J.20., Jn.20. - stiprs ūdens (gotu).

Inokentijs, svt.: F.9., N.26. - nevainīgais (lat.).

Ipatijs, sk. Hipatijs

Ipolits, sk. Hipolits

Iraklijs, sk. Heraklijs

Irinarhs, moc.: N.28. - miera priekšnieks (grieķu).

Irinejs, svētmoc.: Au.23. - miermīlīgs (grieķu).

Irodions, sk. Herodions

Ismaels, moc.: Jn.17. - Dievs dzird (ebr.).

Iva, svt.: Jn.10.

Īzaks, sirdssk.: Ap.12., M.4., 30., sentēvu svētdienā - smiekli (ebr.)

Izidors, svētmoc.: J.8.; moc.: M.14.; sirdssk.: F.4. (grieķu).

J

Jānis, Kristītājs: J.7., Jn.24., Au.29., S.26.; svētmoc.: Jl.12, 15, O.15; svt.: J.27., 30., Jn.10., S.14., N.12., 13.; moc.: Ap.14., 18., M.22., Au.4., S.23., O.22.; sirdssk.: J.26., Mr.20., 30., M.7., Jn.13., D.4.; mtn.: J.31., Jn.28.; taisn.: O.19., D.20. - Dieva žēlastība (ebr.).

Jamblihs, moc.: Au.4., O.22. - kas mīl dzejoļus (grieķu).

Januārijs, svētmoc.: Ap.21. - vārtu sargs (lat.).

Jāzeps, sirdssk.: Ap.4.; viens no Jēkaba dēliem: sentēvu svētdienā pirms Kristus Piedzimšanas un ciešanu nedēļas pirmdienā; taisn.: Vissv. Jaunavas Marijas saderinātais: sentēvu svētdienā un svētdienā pēc Kristus Piedzimšanas - daiļais (ebr.).

Jazons, ap.: Ap.28. - dziedinātājs (grieķu).

Jēkabs, ap.: J.4., Ap.30., Jn.30., O.9., 23.; svt.: Mr.21.; moc.: Au.9., N.27., sirdssk.: Mr.4., 21. - papēža turētājs (ebr.).

Jepifans, sk. Jepifanijs

Jeremija, prav.: M.1. - ar Dievu paaugstināts (ebr.).

Jeronims, svētl.: Jn.15. - kam svēts vārds (grieķu).

Jesaja, prav.: M.9. - Dieva sūtītā glābšana (ebr.).

Jevdokims, sk. Eudokims

Jevgēnijs, sk. Eugēnijs

Jevlampijs, sk. Eulampijs

Jevmēnijs, sk. Eumēnijs

Jevsēvijs, sk. Eusēvijs

Jevstāfijs, sk. Eustāfijs

Jevtihiāns, sk. Eutihiāns

Jevtihijs, sk. Eutihijs

Jēzus (Jozua) Nūns, taisn.: S.1. - glābējs (ebr.).

Joakims, taisn.: S.9. - Dieva iecelts (ebr.).

Joanikijs, sirdssk.: N.4. - svētlaimīgajam līdzīgs (ebr. no grieķu).

Joels, prav.: O.19. - Kungs Dievs (ebr.).

Jona, prav.: S.22.; svt.: Jn. 6., O.5. - balodis (ebr.).

Jozua, sk. Jēzus

Jūda, ap.: Jn.19., 30. - slavens (ebr.).

Juliāns, svētmoc.: Jn.3.; moc.: J.8., F.6., 16., S.12.; sirdssk.: Jn.21. - kas pieder Jūlijam (grieķu).

Jūlijs, sirdssk.: Jn.21. - viļņains (grieķu).

Jurijs (Georgijs), labt. kņ.: F.4. (slāvu).

Justīns, moc.: Jn.1. - kas pieder Justam (lat.).

Justs, ap.: O.30.; moc.: Jl.14. - taisnais (lat.).

Juvenālijs, svt.: Jl.2. - jauneklīgs (lat.).

K

Kallimahs, moc.: M.6. - daiļais cīkstonis (grieķu).

Kalliniks, moc.: Jl.29., N.7., D.14. - labais uzvarētājs (grieķu).

Kallistrats, moc.: S.27. - labs karavīrs (grieķu).

Kapitons, svētmoc.: Mr.7. - lielgalvis (lat.).

Karals, moc.: N.27.

Karells, moc.: M.27.

Karīns, moc.: Jn.4.

Karps, ap.: M.26. - auglis (grieķu).

Kaspars, sv.: D.25. - mantzinis (pers.).

Kastors, moc.: S.18. - spīdošais, lielisks, priekšnieks (grieķu un lat.).

Kipriāns, svētmoc.: Au.31., O.2.; moc.: Mr.10., M.10. - no Kipras salas (grieķu).

Kirils, ap. piel.: F.14., M.11.; svt.: J.18., Mr.18. - saule (pers.).

Kirs, mtn.: J.31., Jn.28. - kungs (grieķu), saule (ebr.).

Klaudiāns, moc.: N.7. - kas pieder Klaudijam (lat.).

Klaudijs, moc.: Mr.9., 19., Jn.3., O.29., D.18. - klibs (lat.).

Klements, sk. Kliments

Kleoniks, moc.: Mr.3. - slavens uzvarētājs (grieķu).

Kliments (Klements), ap.: Ap.22.; svētmoc.: J.23., N.25. - žēlsirdīgs (lat.).

Kodrats, ap.: S.21.; moc.: Mr.10. - četrstūrains (lat.).

Kondratijs (Kondrats), moc.: Ap.15. (gruz.).

Kondrats, sk. Kondratijs

Konkordijs, moc.: Jn.4. - vienisprātis, saskanīgs (lat.).

Konons, moc.: Mr.5. - strādājošs (grieķu).

Konstantīns, ap. piel.: M.21.; moc.: Mr.6., Au.4., O.22.; sirdssk.: D.26. - pastāvīgs (lat.).

Kornēlijs, svētmoc.: F.20., S.13. - ar ragiem (lat.).

Kosma, mtn.: Jl.1., N.1. - rotājums (grieķu).

Kriskents, ap.: Jl.30. - augošais (lat.).

Kristiāns, moc.: M.24. - kristietis (lat.).

Kristofors, moc.: Ap.19., M.9. - kas nes Kristu (grieķu).

Krists, moc.: Jn.8.

Ksenofonts, sirdssk.: J.26. - kas runā svešvalodās (grieķu).

L

Lācars, svt.: O.17. - Dieva palīgs (ebr.).

Laurentijs, arhidiakons: Au. 10. - lauru (lat.).

Laurs, moc.: Au.18. - laurkoks (lat.).

Leo (Ļevs), svt.: F.18., 20. - lauva (grieķu).

Leonīds, moc.: Mr.10., Ap.16., Jn.5. - lauvam līdzīgs (grieķu).

Leontijs, svt.: M.23.; moc.: Jn.18., Jl.10., O.17. - lauvas (grieķu).

Leonts, moc.: J.22. - lauva (grieķu).

Ļevs, sk. Leo

Lins, ap.: N.5. - skaists zieds, jauneklis, skumja dziesma (grieķu).

Līvijs, moc.: F.23.

Lolijs, moc.: Jn.23. - nezāle (grieķu), lidojoša zivs (lat.).

Longins, moc.: O.16., N.7. - ilgs, garš (lat.).

Luciāns, sk. Lukiāns

Luka, ap.: J.4., Ap.22., O.18. - lukānietis (lat.).

Lukiāns (Luciāns), svētmoc.: Jn.3.; moc.: Jl.6.; sirdsskmoc.:

O.5. - gaišais (lat.).

M

Magns (Magnuss), moc.: Ap.9. - varens (lat.).

Magnuss, sk. Magns

Makārijs, sirdssk.: J.10., 19. - svētlaimīgs (grieķu).

Maksimians, svt.: Ap.21.; moc.: N.7.

Maksimilians, moc.: Au.4., O.22.

Maksims, moc.: Ap.10., M.14.; sirdssk.: J.21., Au.13. - vislielākais (lat.).

Maleahijs, prav.: J.3. - Dieva sūtnis (ebr.).

Manuels, moc.: Mr.27., Jn.17. - Dieva noteikšana (ebr.).

Marciāls, moc.: J.25.

Mārcijs, moc.: Mr.5.

Mardārijs, sirdssk.: Au.28. - no Mardaras (vieta Armēnijā).

Marians, moc.: Mr.19.

Marīns, moc.: Jl.6., O.18., D.16. - jūras (lat.).

Māris, sk. Mārs

Markellīns, moc.: D.18.

Markels, svētmoc.: Jn.7.; moc.: Au.1., N.15.; sirdssk.: D.29. - kareivīgs (lat.).

Markiāns, moc.: O.25. - kas pieder Markam (lat.).

Marks (Markuss), ap.: J.4., Ap.25., O.30.; svt.: Mr.29.; moc.: Jl.3., D.18. - sauss, vīstošs (lat.).

Markuss, sk. Marks

Mārs (Māris), sirdssk.: J.25. - roka (grieķu).

Martinians, moc.: Au.4., O.22.; sirdssk.: F.13.

Mārtiņš, svt.: Ap.14., O.12. (lat.).

Marts, moc.: Mr.5.

Matejs, ap.: Jn.30., N.16. - Dieva dāvana (ebr.).

Matīss, ap.: Jn.30., Au.9. - Dieva dāvināts (ebr.).

Maurīcijs, moc.: F.22., Jl.10. (grieķu).

Mefodijs, sk. Metodijs

Melhisedeks, priesteris, Salimas ķēniņš: sentēvu svētdienā un svētdienā pirms Kristus Piedzimšanas.

Melitons, moc.: Mr.9. - medainais (grieķu).

Memnons, moc.: Au.20. - kas atceras (grieķu).

Metodijs (Mefodijs), ap. piel.: Ap.6., M.11.; svētmoc.: Jn.20. - sakārtots (grieķu).

Miha, prav.: Au.14. - Dievam līdzīgs (ebr.).

Mihails (Miķelis), erceņģelis: S.6., N.8.; svt.: M.23., S.30.; moc.: S.20. - Dievam līdzīgs (ebr.).

Miķelis, sk. Mihails

Mīlijs, svētmoc.: N.10. - ābolu (grieķu).

Mina, svt.: N.11. - mēness (grieķu).

Mirons, moc.: Au.17. - mirres (grieķu).

Mitrofans, svt.: Au.7. - ar māti parādītais (grieķu)

Modests, moc.: M.16. - kautrīgs, pieticīgs (lat.).

Montāns, moc.: M.11.

Mozus, prav.: S.4.; sirdssk.: Au.28. - no ūdens paņemtais (Ēģipt.).

N

Nahums, prav.: D.1. - mierinājums (ebr.).

Narciss, ap.: O.31. - narcise (grieķu).

Natanaels (Bartolomejs), ap.: Ap.22. - Dieva dotais (ebr.).

Nazārijs, moc.: O.14. - veltīts Dievam (ebr.).

Nektārijs, sirdssk.: N.29.

Neofits, moc.: Au.22. - jaunapskaidrotais (grieķu).

Neons, moc.: O.22. - peldošais (grieķu).

Nestors, sirdssk.: O.27. - mājās atgriezies (grieķu).

Nikandrs, svētmoc.: N.4.; moc.: Mr.15., N.7. - uzvaras vīrs (grieķu).

Nikanors, ap.: Jl.28., D.28. - kas redz uzvaras (grieķu).

Nikets, sk. Nikita

Nikifors, svt.: Mr.13., Jn.2.; moc.: F.9. - uzvarētājs (grieķu).

Nikita (Nikets), svt.: M.28.; moc.: S.15.; sirdssk.: Ap.3., M.24. - uzvarētājs (grieķu).

Nikodēms, taisn.: Au.2.; svt.: M.11. - uzvaroša tauta (grieķu).

Nikolajs, svt.: M.9., D.6. - uzvarošā tauta (grieķu).

Nikons, moc.: N.7.; sirdsskmoc.: Mr.23. - kas uzvar (grieķu).

Nils, sirdssk.: M.7. - upes nosaukums Ēģiptē; melns (ind.).

O

Obadja, prav.: N.19. - Kunga kalps (ebr.).

Oļegs, labt. kņ.: S.20.

Olimps, ap.: N.10.

Onēsifors, ap.: S.7.; moc.: N.9. - kas atnes labumu (grieķu).

Onēzims, ap.: F.15.; moc.: M.10. - lietderīgs (grieķu).

Onufrijs, sirdssk.: Jn.12. - cenas sākums (grieķu).

Orests, moc.: N.10, D.13. - kalnu (grieķu).

P

Pahomijs, sirdssk.: M.15. - resns plecos (grieķu).

Paladijs, sirdssk.: N.27. (grieķu).

Pamfils, moc.: F.16. - visiem draugs (grieķu).

Pankrātijs, svētmoc.: Jl.9. - visvarens (grieķu).

Panteleimons, lielmoc.: Jl.27. - visužēlīgais (grieķu).

Parfenijs, svt.: F.7. - nevainīgs jauneklis (grieķu).

Parmens, ap.: Jl.28. - tūvumā atrodošais (grieķu).

Patricijs, svētmoc.: M.19.; sirdssk.: Mr.20. - patricietis (lat.).

Patrokls, moc.: Au.17. - tēva slava (grieķu).

Paulīns, svt.: J.23.; moc.: M.18. - maziņš (lat.).

Pauls, sk. Pāvils

Pāvels, sk. Pāvils

Pāvils (Pauls, Pāvels), ap.: Jn.29.; svt.: N.6.; moc.: F.16., Jn.3., Au.17.; sirdssk.: J.15. - mazs (lat.).

Peregrīns, moc.: Jl.6., 7. - ceļinieks (lat.).

Pēteris, ap.: Jn.29., 30.; svt.: Au.24., O.5.; svētmoc.: N.25.; moc.: S.23. - akmens (grieķu).

Pīmens, sirdssk.: Au.27. - gans, draudzes gans (grieķu).

Pirrs, svt.: M.7. (gruz.).

Platons, moc.: N.18.; sirdssk.: Ap.5. - plašs (grieķu).

Polikarps, svētmoc.: F.23. - augļiem bagāts (grieķu).

Pompejs, moc.: Jl.7. - vadošais (grieķu).

Porfirijs, svt.: F.26.; moc.: F.10., N.9. - purpurkrāsas (grieķu).

Prohors, ap.: Jl.28. - kora priekšnieks (grieķu).

Prokls, moc.: Jl.12. - tālais (lat.).

Prokopijs, lielmoc.: Jl.8.; sirdssk.: F.27. - sekmīgs (grieķu).

Puds, ap.: Ap.15.

R

Rafaels, erceņģelis: N.8. - Dieva dziedināšana (ebr.).

Ravuls, sirdssk.: F.19. - kazuists (lat.).

Rimma, moc.: J.20., Jn.20. - mestais, mešana (grieķu).

Rodions, ap.: N.10. - rozā, sārts (grieķu).

Romāns, moc.: Au.10. N.18.; sirdssk.: O.1. - romietis (lat.), stiprs (grieķu).

Rufins, moc.: Ap.7., Jl.6. - rūdains (lat.).

Rufs, ap.: Ap.8.; moc.: Ap.29., Jl.6. - ruds (lat.).

Rustiks, moc.: O.3. - laucinieks (lat.).

S

Sabīns, svētmoc.: Ap.23.; svt.: M.12.

Salvijs, moc.: Mr.15.

Samuels, prav.: Au.20. - kuru Dievs dzirdēja (ebr.).

Savva, svt.: J.12.; moc.: Ap.24.; sirdssk.: D.5. - vīns (ebr.).

Sebastiāns, moc.: D.18. - godājams (grieķu).

Serafims, sirdssk.: J.2., Jl.19. - liesmojošs (ebr.).

Serapions, sirdssk.: M.14.

Sergejs, moc.: O.7.; sirdssk.: Mr.20., Jn.28., Jl.5., S.11., 25. (lat.).

Severiāns, moc.: Ap.18., Jn.4., S.9.

Severīns, moc.: Jn.4. - stingrs (lat.).

Siksts, svētmoc.: Au.10. - izgludināts (grieķu).

Sila, ap.: Jl.30. - klusums, miers (ebr., lat.).

Silans, moc.: Jn.4. - izsmējējs (lat.).

Siluāns, ap.: Jl.30. - meža (lat.).

Silvāns, svētmoc.: M.4. - meža iemītnieks (lat.).

Silvestrs, svt.: J.2. - mežains (lat.).

Silvijs, moc.: Au.19.

Simeāns, kas to Kungu ņēma pretī: F.3.; ap.: Ap.27.; svētmoc.: Ap.17.; sirdssk.: N.24., S.1., N.24. - sadzirdēšana (ebr.).

Simanis, ap.: M.10., Jn.30.; sirdssk.: N.24. - sadzirdēšana (ebr.).

Simsons, sirdssk.: Jn.27. - saulains (ebr.).

Smaragds, moc.: Jn.7. - smaragds (grieķu).

Sofronijs, svt.: Mr.11. - cilvēks ar veselu saprātu (grieķu).

Sokrats, moc.: Ap.21. - saglabā varu (grieķu).

Spiridons, svt.: D.12. - apaļš pīts grozs (grieķu).

Stefans, ap.: Au.2., D.27.; svt.: Ap.26.; svētmoc.: Au.2.; sirdssk.: Jl.13.; taisn.: Jl.19. - kronis (grieķu).

Stratoniks, moc.: J.13. - karaspēka uzvarētājs (grieķu).

Š

Šalva, moc.: S.18. (gruz.).

T

Tadejs, ap.: Jn.30., Au.21.; sirdssk.: D.29. - slavinājums (ebr.).

Tarazijs, svt.: F.25. - satraucošais (grieķu).

Teodors (Feodors), moc.: F.8., 17., Mr.6., Jn.8., S.20.; sirdssk.: Ap.20., M.16., N.11. - Dieva dāvana (grieķu).

Teodots (Feodots), svētmoc.: Mr.2., Jn.7.; moc.: Ap.29., M.18. - Dieva dots (grieķu).

Teodozijs (Feodosijs), svt.: F.5.; moc.: Mr. 27.; sirdssk.: J.11. - Dieva dots (grieķu).

Teoduls (Feoduls), moc.: Jn.18. - Dieva vergs (grieķu).

Teofans (Feofans), sirdssk.: Mr.12.; S.29. - Dieva parādīšanās (grieķu).

Teofilakts (Feofilakts), svt.: Mr.8. - Dieva sargātais (grieķu).

Teofils (Feofils), moc.: Mr.6., 9., Jl.23., S.3., D.28. - Dieva draugs (grieķu).

Terentijs, svētmoc.: Jn.21.; moc.: Ap.10., O.28. - pulētājs, berzējs (grieķu).

Tihons, svt.: Mr.25., Jn.16., Au.13., S.26. - laime (grieķu).

Tils, moc.: J.8.

Timofejs, sk. Timotejs

Timons, ap.: Jl.28., D.30. - cienītājs (grieķu).

Timotejs (Timofejs), ap.: J.22.; svētmoc.: Jn.10.; moc.: M.3.; sirdssk.: F.21. - kas Dievu godā (grieķu).

Tits, ap.: Au.25.; sirdssk.: Ap.2. - cienīgs (grieķu).

Toms, ap.: Jn.30., O.6.; sirdssk.: Jl.7., D.10. - dvīnis (ebr.).

Tonijs, moc.: J.18.

Trankvillins, moc.: D.18. - mierīgs (lat.).

Trifons, sirdssk.: D.15. - grezns, izlutināts (grieķu).

Trofims, ap.: Ap.15.; moc.: Jl.23., S.19. - audzēknis (grieķu).

U

Uārs (Vārs), moc.: O.19. - līkkājis (lat.).

Urbāns, moc.: Jn.23. - pilsētnieks (lat.).

Uriels, erceņģelis: N.8. - Dieva gaisma (ebr.).

V

Vadims, sirdsskmoc.: Ap.9. (pers.).

Valenss, moc.: F.16. - stiprs, spēcīgs (lat.).

Valentīns, svētmoc.: Jl.30.; moc.: Jl.6. - stiprs (lat.).

Valeriāns, moc.: Jn.1., N.22. - no Valērijas pilsētas (lat.).

Valērijs, moc.: Mr.9, N.7. - stiprs, možs (lat.).

Vārs, sk. Uārs

Vasilīds (Bazilīds), moc.: D.23. - ķēnišķīgs (grieķu).

Vasilijs (Bazīlijs), svt.: J.1., 30., Ap.12.; svētmoc.: Mr.7., 22., Ap.26.; sirdssk.: F.28. - ķeizarisks (grieķu).

Vasilisks, moc.: M.22. - ķeizariņš (grieķu).

Vendiamins, sirdssk.: F.1. - vīnogu vācējs (lat.).

Vikentijs, moc.: N.11. - uzvarošs (lat.).

Viktorīns, moc.: Mr.10., D.18. - uzvarošs (lat.).

Viktors, moc.: Mr.10., Ap.18., N.11. - uzvarētājs (lat.).

Vils, moc.: O.28.

Visvaldis, sk. Vsevolods

Vitālijs, sirdssk.: Ap.22. - vitālais (lat.).

Vits, moc.: M.16. - uzvarēts (lat.).

Vivians, moc.: Mr.9. - dzīvojošs (lat.).

Vjačeslavs, labt. kņ.: Mr.5., S.28. (slāvu).

Vladimirs, ap. piel.: Jl.15.; labt. kņ.: N.22. (slāvu.).

Vladislavs, svt.: S.24. (slāvu).

Vlasijs (Blāzijs), svētmoc.: F.11.

Vsevolods (Visvaldis), labt. kņ.: F.11., Ap.22. - visa valdītājs (slāvu).

Vukols (Bukols), svt.: F.6. - gans (grieķu).

Z

Zaharija (Cakarija), prav.: F.8.; taisn.: S.5. - Dieva atmiņa (ebr.).

Zenobijs, sk. Zinovijs

Zenons, sirdssk.: M.7. (gruz.).

Zina, ap.: J.4. (grieķu).

Zinons, svētmoc.: Ap.12.; moc.: Ap.10., 18., D.28. (grieķu).

Zinovijs (Zenobijs), svētmoc.: O.30. - kas dzīvo pēc Dieva gribas (grieķu).