24.jūlijs / 2017

Rīgas Svētās Trijādības draudze uzsāk mācekļu reģistrāciju svētdienas skolas 2017/2018 mācību gadam.

Rīgas Svētās Trijādības draudze uzsāk mācekļu reģistrāciju

svētdienas skolas 2017/2018 mācību gadam.

Mācību sākums 1. oktobrī pēc vēlīnās liturģijas (aizlūgums un vecāku sapulce).

Svetdienas skolā ir sekojošas grupas:

1. grupa bērni vecumā no 4. līdz 6. gadiem.

2. grupa – bērni vecumā no 7. līdz 8. gadiem.

Pasniedzēja Kravčenko Nadežda. Nodarbības svētdien, sākums 8.30.

3. grupa mācekļi vecumā no 12. līdz 15. gadiem.

Pasniedzēja Zekun Anna. Nodarbības svētdien, sākums 9.30.

4. grupamācekļi vecumā no 9. līdz 12. gadiem.

5. grupamācekļi vecumā no 14. līdz 17. gadiem.

Pasniedzēja Butikova Helēna. Nodarbības svētdien, sākums 8.40.

Mācību priekšmeti:

Ticības mācība, baznīcslāvu valoda, dziedāšana.

Nodarbības ticības mācībā pieaugušiem

Nodarbības sestdienās, sākums 15.30.

Pieteikties baznīcā svečkastē vai pa telefonu 67612079  

katru dienu no 9.00 līdz 18.00.

Kontakti mob. 26720367- Helēna Butikova.