30.oktobris / 2016

Svinības mūsu dienamā

2016. gada 30. oktobrī, 19. svētdienā pēc Trijādības, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs pēc Dievišķās liturģijas Rīgas Svētās Trijādības baznīcā Pārdaugavā iesvētīja un uzlika svētā lielmocekļa Panteleimona ikonai jaunizgatavotu rizu, kas izgatavota par draudzes līdzekļu ziedojumiem.

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas valdošo Virsganu sagaidīja draudzes Svētdienas skolas bērni, kuri Visaugstisvētītajam Valdniekam pasniedza baltas rozes. Dievišķajā liturģijā Visaugstisvētītajam Virsganam līdzkalpoja Rīgas apriņķa prāvests mitroforais virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, Rīgas Svētās Trijādības baznīcas Pārdaugavā pārzinis mitroforais virspriesteris Nikolajs Tihomirovs, šīs baznīcas klēriķis priesteris Sergijs Smikovskis, Rīgas Jāņa Priekšteča baznīcas klēriķis hierodiakons Germans (Kartašovs), Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcas klēriķis diakons Aleksandrs Akatovs.

Pēc tam tika nodziedāts tropārs, kondaks un augstiteikšana svētajam lielmoceklim Panteleimonam, pēc tam Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs iesvētīja rizu svētā lielmocekļa Panteleimona ikonai. Līdzīga riza tika izgatavota un iesvētīta šajā pašā baznīcā pirms trīs gadiem godājamai Dievmātes ikonai „Patiesi pienākas”. Svētā lielmocekļa Panteleimona ikona, tāpat kā dievmātes ikona „Patiesi pienākas” uzgleznotas svētajā Atona kalnā un uzdāvinātas Svētās Trijādības baznīcai XX gadsimta sākumā. Ar laiku abas ikonas kļuva par īpaši godināmām Pārdaugavas un citu Rīgas rajonu pareizticīgo iedzīvotāju vidū.

Jauniesvētītajai rizai ir cata – elements apvērsta pusmēness formā, ar mākslinieciski izveidotām malām un dārgakmeņiem. Pusmēness kopš seniem laikiem bijis Bizantijas valsti zīme, un tikai pēc 1453. gada, kad Konstantinopoli ieņēma turki, šis kristiešu simbols kļuva par oficiālu Osmaņu impērijas simbolu. Pareizticīgajā Baznantijā cata simbolizēja valdnieka varu. Cata tiem piestiprināta ietvaram tā, ka novietojas zem sejas uz svētā krūtīm un ar savām malām piestiprinās pie vainaga lejas daļas iekšienes.  

Pēc rizas iesvētīšanas tika uzsaukts ilgu gadu vēlējums, pēc tam Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs vērsās pie garīdzniekiem un ticīgajiem ar sprediķi, veltītu svētajam lielmoceklim un dziedinātājam Panteleimonam. Sprediķa noslēgumā Valdnieks pateicās visiem ļaudīm, kuri piedalījās līdzekļu vākšanā rizas izgatavošanai svētā lielmocekļa Panteleimona godātajai ikonai.

 
LPB preses dienests