Svētā svētmocekļa Arhibīskapa Jāņa (Pommera) vietēja godināšana svēto kārtā

2001. gada 24. septembrī pēc Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Koncila darba noslēgšanas Vissvētas Dievadzemdētājas Patvēruma dievnamā, kā arī svētmocekļa Jāņa (Pommera) kapličā Pokrova kapos daudzu dievlūdzēju klātbūtnē notika parastass, panihida un litija.

Nākamajā dienā, 25. septembrī plkst. 7. no rīta Pokriva kapos kapličā notika panihida un pēc tam krusta gājiens pa pilsētas ielām aiznesa šķirstu ar svēto relikviju daļu uz Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāli. Krusta gājienā piedalījās Latvijas garīdzniecība, Rīgas Svētās Trijādības Sergija sieviešu klostera māsas un vairāk nekā trīs tūkstoši dievlūdzēju.

Plkst. 10. Kristus Piedzimšanas katedrālē pirms Dievišķās Liturģijas Viņa Augstā Svētība Visaugstisvētītākais Rīgas un visas Latvijas Arhibīskaps Aleksandrs kalpoja pēdējo litiju.

Dievišķajā Liturģijā notika svētmocekļa Arhibīskapa Jāņa (Pommera) vietēja godināšana svēto kārtā, kuras laikā Visaugstisvētītākais Rīgas un visas Latvijas Arhibīskaps Aleksandrs svētīja četras puses ar jauno svētmocekļa Jāņa ikonu, kuru dievbijīgi gleznojis priesteris Aleksandrs Šabeļniks.

Liturģijas laikā sirsnīgi dziedāja trīs kori, kalpošana izcēlās ar sevišķu greznumu, garīgu skaistumu un svinīgumu.

Pēc Dievišķās Liturģijas notika aizlūgums jaungodināmam svētajam ar jaunas īpašas lūgšanas lasījumu.

Godināšana notika neredzēti daudzu dievlūdzēju klātbūtnē.

Piedalījās augsti viesi: Latvijas Valsts Prezidente Vaira Viķe-Freiberga, Romas Katoļu Baznīcas Rīgas Metropolijas Arhibīskaps - Metropolīts Kardināls Jānis Pujāts, Latvijas Evanģēliski - Luteriskās Baznīcas pārstāvis, Rīgas Grebenščikova vecticībnieku draudzes pārstāvis I.Miroļubovs, baptistu apvienību bīskaps A.Šterns, Saeimas un Valdības pārstāvji, Reliģijas lietu departamenta direktors R.Balodis, Rīgas Domes un diplomātiska korpusa pārstāvji.

Igumens Aleksandrs (Matrenins)