16.aprīlis / 2012

Vispilsētas dievkalpojums Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē

16. aprīlī, Kristus Augšāmcelšanās svētku otrajā dienā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, līdzkalpojot Augstisvētītajam Daugavpils Bīskapam Aleksandram un Rīgas prāvestības garīdzniekiem, kalpoja Vakara dievkalpojumu ar Lielā prokimena dziedāšanu Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē. Dievkalpojumā lūdzās Rīgas Svētās Trijādības-Sergija klostera māsas.
 
Mazās ieiešanas laikā sakarā ar 2012. gada Kristus Augšāmcelšanās svētkiem tika apbalvoti vairāki Latvijas Pareizticīgās Baznīcas klēriķi:
1)Pēc Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra ieteikuma Svētīgākajam Maskavas un visas Krievzemes Patriarham Kirilam virspriestera kārtā tika iecelti:
 
·         priesteris Sergijs Suvorovs, Rīgas Priekšteča Jāņa baznīcas pārziņa pienākumu izpildītājs, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes Ikonu glezniecības un arhitektūras nodaļas vadītājs;
·         priesteris Jānis Dravants, Rīgas Svētās Trijādības baznīcas Pārdaugavā klēriķis, Zaubes svt. Nikolaja  un Nītaures Kristus Piedzimšanas latviešu pareizticīgo draudžu pārzinis, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes Starpkonfesionālās nodaļas vadītājs;
·         priesteris Sergijs Nazarovs, Rīgas sv. Ņevas Aleksandra baznīcas klēriķis, Siguldas sv. Apustuļa Andreja Pirmsauktā baznīcas pārziņa pienākumu izpildītājs;
·         priesteris Valērijs Krastiņš, Rīgas sv. Ņevas Aleksandra baznīcas klēriķis, Kosas svt. Nikolaja latviešu pareizticīgo draudzes pārzinis, apkalpo latviešu draudzes Salacgrīvā, Ainažos, Aloja un Māļos.
 
2)Par uzcītīgu kalpošanu Kristus Baznīcas labā Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs ar tiesībām nēsāt sānautu un violetu kamilavku tika apbalvots priesteris Aleksandrs Ponomarenko, Rīgas Dievmātes Pasludināšanas baznīcas klēriķis.
 
3)Sakarā ar 30 gadu kalpošanu Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs apbalvoja Tukuma svt. Nikolaja baznīcas klēriķi virspriesteri Joannu Šenroku ar sv. svtmoc. Rīgas Jāņa I pakāpes medaļu.
 
Dievkalpojuma noslēgumā garīdznieki dievnama vidū nodziedāja Pashas stihiras. Pēc tam latviešu un krievu valodā tika nolasīts Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra Kristus Augšāmcelšanās svētku vēstījums.
 
Pēc tam Rīgas apriņķa prāvests katedrāles atslēgu glabātājs mitroforais virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks nolasīja apsveikumu Visaugstisvētītajam Rīgas un visas Latvijas Metropolītam Aleksandram no Rīgas prāvestības garīdzniekiem. Viņa Eminencei no Rīgas prāvestības garīdzniekiem tika uzdāvināts ceļojuma zizlis.
 
LPB Sinodes loceklis mitroforais virspriesteris Oļegs Peļevins Rīgas prāvestības garīdznieku vārdā sveica Augstisvētīto Daugavpils Bīskapu Aleksandru un mitroforais virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks Rīgas prāvestības garīdznieku vārdā pasniedza Valdniekam Bīskapam dāvanu – virsgana tērpu.
 
Atbildes uzrunā Valdnieks Metropolīts pateicās prāvestam un Rīgas prāvestības garīdzniekiem par izrādīto uzmanību Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Virsganiem un vērsās ar svētku sprediķi  pie visiem klātesošajiem, kura noslēgumā novēlēja: „Ticības saprašanu, pestīšanu, mieru, veselību, labklājību un kristīgu mīlestību”.
 
Sprediķa noslēgumā, skanot Pashas tropāra „Kristus no mirušiem Augšāmcēlies...” dziedājumam, Valdnieks Metropolīts aizdedza sveces no eļļas lampas ar Svēto Uguni un izdalīja to ticīgajiem. Daudzi ticīgie bija paņēmuši līdzi slēgtus traukus ar sveci, lai varētu aizvest uz savām mājām daļiņu no Svētās Uguns un aizdegt ar to eļļas lampiņu.
 
LPB preses dienests