Bibliotēka

Draudzes bibliotēka

Baznīcā ir liela bibliotēka. Lielāko daļu grāmatu var saņemt lasīšanai mājās.

Lai pierakstīties bibliotēkā jāņem līdzi personību apliecinošais dokuments.

Bibliotēka strādā sestdienās un svētdienās no 12.00 līdz 17.00.

Ieeja bibliotēkā no sētas baznīcas ziemeļu pusē.