Elektroniskā bibliotēka

20.augusts / 2018

Kristīgās Baznīcas sociālās koncepcijas pamati. Pilns teksts.

Latvijas Kristīgās Akadēmijas tulkojums PDF formatā.

26.jūnijs / 2018

Krusta gājiens uz Valgundes klosteri

Svētceļojums dzīves garumā. Guntis Elija Dišlers

26.jūnijs / 2018

Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs Kristīgā Akadēmijā

Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs apmeklēja Kristīgo Akadēmiju

26.jūnijs / 2018

Teoloģija – kas ir Sergejs Horužijs?

Teoloģija – kas ir Sergejs Horužijs?  Guntis Elija Dišlers.

26.jūnijs / 2018

Dāvids Balodis – latviešu Mozus

Dāvids Balodis – latviešu Mozus. Guntis Elija Dišlers. 

26.jūnijs / 2018

Pareizticīgās Baznīcas sociālās koncepcijas pamati

Pareizticīgās Baznīcas sociālās koncepcijas pamati. Fragmenti. Tulkojusi Dace Marija Dolace.