Elektroniskā bibliotēka

28.decembris / 2017

Rīgas Garīgais Seminārs

Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra raksts par Rīgas Garīga Semināra vēsturi.

9.oktobris / 2017

Patreizticība Latvijā

Pareizticība Latvijā. Vēstures apcerējumi. A.Pommers. Grāmata izdota par godu pareizticīgo dievkalpojuma latviešu valodā 170. gadadienai, izmantojot 1931. gada izdevumu, kurš glabājas Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā. Izdots ar Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes Izdevniecības nodaļas atļauju.