Elektroniskā bibliotēka

13.oktobris / 2017

Par kristiešu vārdiem

Kā izvēlēties vārdu

13.oktobris / 2017

Baznīcas un laicīgā kalendāra vārdu sakritība

Kādam laicīgam vārdam atbilst Baznīcas kalendāra vārds

13.oktobris / 2017

Saīsinājumi

Svēto kārtas nosaukumu saīsinājumi.

13.oktobris / 2017

Vīriešu vārdi

Saīsināts vīriešu vārdu saraksts ar papildinājumiem no grāmatas: - "Месяцеслов Православной Кафолической Церкви" составил Ив. Косолапов, 1880 г.

13.oktobris / 2017

Sieviešu vārdi

Saīsināts sieviešu vārdu saraksts ar papildinājumiem no grāmatas: - "Месяцеслов Православной Кафолической Церкви" составил Ив. Косолапов, 1880 г.

27.decembris / 2017

Par bērnu grēksūdzi un lūgšanām par bērniem

Palīgs bērnam veidot grēksūdzi pēc 10 baušļiem un lūgšanas par bērniem.