Elektroniskā bibliotēka

P.Pakalniņš. Ticības mācība pamatskolas pareizticīgiem mācekļiem. I, II, III daļa.

P.Pakalniņa mācības grāmatā saglabāta 1939. gada pareizrakstība

17.novembris / 2017

Katehēze jeb Mācības grāmata īstenas ticības biedriem

Mūsu mājas lapā Jūs varat lejuplādēt Pareizticīgās Baznīcas Katehēzi. Tas ir pirmajs izdevums kopš XX gadsimta sākuma. Katehēzes teksts ir parstrādāts ievērojot mūsdienu literāro valodu.

Lūgšanu grāmata

Mūsu mājas lapā Jūs varat lejuplādēt lūgšanu grāmatas tekstu. Šī lūgšanu grāmata ir vislielākā pēc apjoma. Tulkojumu sagatavojusi Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes tulkošanas komisija sadarbojoties ar Kristīgo Akadēmiju.

12.decembris / 2017

Pirmie soļi baznīcā

Šinī grāmatā Jūs saņemsiet atbildes uz daudziem Jūsu jautājumiem. Domāta ne tikai tiem, kas sper pimos soļus pareizticībā, jo īsi un vienkārši rakstīts par daudzām lietām, par kurām jāzin katram.