Elektroniskā bibliotēka

26.jūnijs / 2018

Dāvids Balodis – latviešu Mozus

Dāvids Balodis – latviešu Mozus. Guntis Elija Dišlers. 

26.jūnijs / 2018

Pareizticīgās Baznīcas sociālās koncepcijas pamati

Pareizticīgās Baznīcas sociālās koncepcijas pamati. Fragmenti. Tulkojusi Dace Marija Dolace.

27.decembris / 2017

Par bērnu grēksūdzi un lūgšanām par bērniem

Palīgs bērnam veidot grēksūdzi pēc 10 baušļiem un lūgšanas par bērniem.

27.decembris / 2017

Aizlūgums par mirušiem (Panihida)

Panihidas kārta.

27.decembris / 2017

Aizlūgums par dzīvajiem

Visizplatitākie dziedājumi un lasījumi no aizlūgumiem par dzīvajiem.

12.decembris / 2017

Pirmie soļi baznīcā

Šinī grāmatā Jūs saņemsiet atbildes uz daudziem Jūsu jautājumiem. Domāta ne tikai tiem, kas sper pimos soļus pareizticībā, jo īsi un vienkārši rakstīts par daudzām lietām, par kurām jāzin katram.

9.oktobris / 2017

Patreizticība Latvijā

Pareizticība Latvijā. Vēstures apcerējumi. A.Pommers. Grāmata izdota par godu pareizticīgo dievkalpojuma latviešu valodā 170. gadadienai, izmantojot 1931. gada izdevumu, kurš glabājas Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā. Izdots ar Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes Izdevniecības nodaļas atļauju.

SVĒTĀ SĪRIJAS EFRĒMA LŪGŠANA

Svētītājs Inokentijs, Hersonas un Taurijas arhibīskaps. Pamācības.