Elektroniskā bibliotēka

13.oktobris / 2017

Par kristiešu vārdiem

Kā izvēlēties vārdu

13.oktobris / 2017

Baznīcas un laicīgā kalendāra vārdu sakritība

Kādam laicīgam vārdam atbilst Baznīcas kalendāra vārds

13.oktobris / 2017

Saīsinājumi

Svēto kārtas nosaukumu saīsinājumi.

13.oktobris / 2017

Vīriešu vārdi

Saīsināts vīriešu vārdu saraksts ar papildinājumiem no grāmatas: - "Месяцеслов Православной Кафолической Церкви" составил Ив. Косолапов, 1880 г.

13.oktobris / 2017

Sieviešu vārdi

Saīsināts sieviešu vārdu saraksts ar papildinājumiem no grāmatas: - "Месяцеслов Православной Кафолической Церкви" составил Ив. Косолапов, 1880 г.

27.decembris / 2017

Par bērnu grēksūdzi un lūgšanām par bērniem

Palīgs bērnam veidot grēksūdzi pēc 10 baušļiem un lūgšanas par bērniem.

27.decembris / 2017

Aizlūgums par mirušiem (Panihida)

Panihidas kārta.

27.decembris / 2017

Aizlūgums par dzīvajiem

Visizplatitākie dziedājumi un lasījumi no aizlūgumiem par dzīvajiem.

12.decembris / 2017

Pirmie soļi baznīcā

Šinī grāmatā Jūs saņemsiet atbildes uz daudziem Jūsu jautājumiem. Domāta ne tikai tiem, kas sper pimos soļus pareizticībā, jo īsi un vienkārši rakstīts par daudzām lietām, par kurām jāzin katram.

9.oktobris / 2017

Patreizticība Latvijā

Pareizticība Latvijā. Vēstures apcerējumi. A.Pommers. Grāmata izdota par godu pareizticīgo dievkalpojuma latviešu valodā 170. gadadienai, izmantojot 1931. gada izdevumu, kurš glabājas Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā. Izdots ar Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes Izdevniecības nodaļas atļauju.

Ielādēt vēl