Elektroniskā bibliotēka

13.oktobris / 2017

Par kristiešu vārdiem

Kā izvēlēties vārdu

13.oktobris / 2017

Baznīcas un laicīgā kalendāra vārdu sakritība

Kādam laicīgam vārdam atbilst Baznīcas kalendāra vārds

13.oktobris / 2017

Saīsinājumi

Svēto kārtas nosaukumu saīsinājumi.

13.oktobris / 2017

Vīriešu vārdi

Saīsināts vīriešu vārdu saraksts ar papildinājumiem no grāmatas: - "Месяцеслов Православной Кафолической Церкви" составил Ив. Косолапов, 1880 г.

13.oktobris / 2017

Sieviešu vārdi

Saīsināts sieviešu vārdu saraksts ar papildinājumiem no grāmatas: - "Месяцеслов Православной Кафолической Церкви" составил Ив. Косолапов, 1880 г.

26.jūnijs / 2018

Krusta gājiens uz Valgundes klosteri

Svētceļojums dzīves garumā. Guntis Elija Dišlers

26.jūnijs / 2018

Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs Kristīgā Akadēmijā

Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs apmeklēja Kristīgo Akadēmiju

26.jūnijs / 2018

Teoloģija – kas ir Sergejs Horužijs?

Teoloģija – kas ir Sergejs Horužijs?  Guntis Elija Dišlers.

26.jūnijs / 2018

Dāvids Balodis – latviešu Mozus

Dāvids Balodis – latviešu Mozus. Guntis Elija Dišlers. 

26.jūnijs / 2018

Pareizticīgās Baznīcas sociālās koncepcijas pamati

Pareizticīgās Baznīcas sociālās koncepcijas pamati. Fragmenti. Tulkojusi Dace Marija Dolace.

Ielādēt vēl