Elektroniskā bibliotēka

11.februāris / 2023

Pirmais Pareizticīgās Baznīcas kanoniskā Psaltērija tulkojums latviešu valodā pieejams draudzēs un var arī lejuplādēt.

 

Šis psalmu grāmatas tulkojums ir pirmais Pareizticīgās Baznīcas kanoniskā teksta tulkojums latviešu valodā, kas ir paredzēts dievkalpojumiem un mājas lūgšanām.

28.decembris / 2017

Rīgas Garīgais Seminārs

Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra raksts par Rīgas Garīga Semināra vēsturi.

4.decembris / 2016

Shiarhimandrīts Joakims (Parrs). Vai jūs redzat Dievu? Paskatieties apkārt, Viņš ir šeit

Piedāvājam iepazīties ar  ierakstu, kas veikts shiarhimandrīta Joakima (Parra) tikšanās vakarā Maskavā Sv.Sofijas Dievišķās gudrības baznīcā 2014.gada 27.janvārī. Sarunas tēma - „Par laulībām“.

4.decembris / 2016

Svētītājs Lūka (Voino-Jaseņeckis) „Par ģimeni un bērnu audzināšanu“

Laulībā vīrietis vislabāk var īstenot savas būtības piepildījumu, pateicoties sievai atrast un pilnveidot savas dvēseles bagātības. 

4.decembris / 2016

Metropolīts Ierofejs (Vlahoss) Garīgās medicīnas zinātne: Pareizticīgā psihoterapija darbībā. Slimības un kaislības.

Fragments no grāmatas „Garīgās medicīnas zinātne: Pareizticīgā psihoterapija darbībā.” (The Science of Spiritual Medicine: Orthodox Psychotherapy in Action) no nodaļas „Slimības un kaislības”.

1.decembris / 2016

Sv. Nikodēms Svētkalnietis. Par jutekļu savaldīšanu.

Sālamans piekodina: „Pāri visam kas jāsargā, sargi savu sirdi” (Sāl.pamāc.4, 23), jo sirds taču ir visu dvēseles spēku un jutekļu centrs. Attīrīt sirdi, iepriekš neattīrot visas maņas, nav iespējams.

1.decembris / 2016

Natālija Suhiņina. Nodzīvot līdz pirmdienai jeb Viens nav karotājs

Un lai kā mēs neizliktos, lai kā netēlotu šīs pasaules varenos, mēs varam tikai to, ko varam. To saprast – tas nozīmē uz visiem laikiem reabilitēt pirmdienas, piepildīt tās – visas kopā un katru atsevišķi – ar tik brīnišķīgo cilvēces esības jēgu, ko neesam izdomājuši paši.

1.decembris / 2016

Protopresbiters Georgijs Metallinoss Pareizticība kā terapija

Autoram ir iespēja savā pieredzē pārliecināties par medicīnas un baznīcas ganīšanas zinātņu līdzību tāpēc, ka, esot vienlaicīgi diabētiķis un kristietis, viņš apzinās, ka abos gadījumos viņam uzticīgi jāseko noteiktajiem likumiem, lai sasniegtu abus šos mērķus.

1.decembris / 2016

Protopresbiters Georgijs Metallinoss. Apliecinātais svētums.

Kas ir svētais?

1.decembris / 2016

Nikolajs Pestovs „Kā pārciest bēdas un ciešanas”

Par bēdām un ciešanām cilvēku dzīvē

Ielādēt vēl