Jaunumi

25.novembris / 2018

Lūdzam ziedot dievnama uzturēšanai. Draudzes konts:

Rīgas Svētās Trijādības Pārdaugavas pareizticīgo draudze
Reģ. Nr.90000261275
Meža iela 2, Rīga, LV-1048
AS SEB banka   kods: UNLALV2X
konts: LV02UNLA0003000701201

26.oktobris / 2020

Par dievnama apmeklēšanu

Mūsu baznīcā uz dievkalpojumiem sestdienas vakarā, svētdien liturģijās, kā arī lielo svētku visasnakts dievkalpojumos un svētku liturģijās var ienākt tikai pēc saraksta, bet ārpus šiem dievkalpojumiem baznīca atvērta visiem. Pieraksts svečkastē vai pa telefonu 67612079.

Darba dienās gan dievkalpojumu laikā, gan āprus dievkalpojumiem baznīca atvērta visiem.

18.marts / 2020

No Tieslietu ministrijas

Sekojiet sludinājumiem mūsu mājas lapā! 

17.marts / 2020

Par dievkalpojumu noturēšanas īpatnībām

Sekojiet sludinājumiem mūsu mājas lapā! 

17.marts / 2020

Dievkalpojumu laikā baznīcā var lūgties ne vairāk, kā 50 dievlūdzēji

VISU DIEVKALPOJUMU LAIKĀ BAZNĪCĀ LŪDZAS TIKAI GARĪDZNIEKI UN 50 DRAUDZES LOCEKĻI, KAD BAZNĪCĀ IENĀKS 50 DRAUDZES LOCEKĻI, IEIEŠANA BAZNĪCĀ BŪS PĀRTRAUKTA

 

DRAUDZES LOCEKĻIEM BAZNĪCA BŪS ATVĒRTA VISU DIENU NO 900

 

SAKARĀ AR TO, KA VAR BŪT PIEŅEMTI PAPILDUS IEROBEŽOJUMI, LŪDZAM SEKOT INFORMĀCIJAS MŪSU MĀJAS LAPĀ

 

16.marts / 2020

Par dievkalpojumiem un garīgo aprūpi epidēmijas laikā

14.marts / 2020

Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra aicinājums pareizticīgo kristiešu draudzei

Par koronovīrusa pandemiju

30.janvāris / 2020

Svētdienas skolas ekskursija

Ekskursija Jūrmalā

19.jūnijs / 2019

Dievišķā liturģija mūsu baznīcā Svētā Gara dienā Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

Dievišķā liturģija mūsu baznīcā Svētā Gara dienā Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

3.jūnijs / 2019

Pashas gadatirgus

2019. gada 20 aprīlī Lācara sestdienā Rīgas 72. vidusskolā notika ikkgadējs Pashas gadatirgus, kurā kārtējo reizi piedalījās un sagatavoja stendu ar pokdarbiem Rīgas Svētās Trijādības Pārdaugavas draudzes Svētdienas skolas pasniedzēji un audzēkņi.

Ielādēt vēl