Jaunumi

10.marts / 2023

Trešdien 10. aprīlī Iepriekšiesvētīto Dāvanu Liturģiju noturēs Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs

22.oktobris / 2023

Tikšanās Baznīcas Ārējo sakaru nodaļā

2023. gada 5.-7. oktobrī Latvijas Pareizticīgās Baznīcas delegācija apmeklēja Maskavu.

28.februāris / 2023

Pirmais Pareizticīgās Baznīcas kanoniskā Psaltērija tulkojums latviešu valodā pieejams draudzēs, var arī lejuplādēt.

Šis psalmu grāmatas tulkojums ir pirmais Pareizticīgās Baznīcas kanoniskā teksta tulkojums latviešu valodā, kas ir paredzēts dievkalpojumiem un mājas lūgšanām.

25.novembris / 2018

Lūdzam ziedot dievnama uzturēšanai. Draudzes konts:

Rīgas Svētās Trijādības Pārdaugavas pareizticīgo draudze
Reģ. Nr.90000261275
Meža iela 2, Rīga, LV-1048
AS SEB banka   kods: UNLALV2X
konts: LV02UNLA0003000701201

18.decembris / 2020

Par peminēšanu un trebu iesniegšanu

Lai rinda pie svečkastes ietu ātrāk, lūdzam, kam ir iespēja, saņemiet laicīgi baznīcā veidlapas trebām (pieminēšanai, aizlūgumiem par dzīvajiem un mirušajiem, liturģijām un 40. dienu aizlūgumiem) un aizpildiet tās mājās pirms iet baznīcā.

Būs ļoti labi, ja paņemsiet trebu veidlapas ne tikai sev, bet arī tuviniekiem un paziņām.

30.janvāris / 2020

Svētdienas skolas ekskursija

Ekskursija Jūrmalā

19.jūnijs / 2019

Dievišķā liturģija mūsu baznīcā Svētā Gara dienā Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

Dievišķā liturģija mūsu baznīcā Svētā Gara dienā Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

3.jūnijs / 2019

Pashas gadatirgus

2019. gada 20 aprīlī Lācara sestdienā Rīgas 72. vidusskolā notika ikkgadējs Pashas gadatirgus, kurā kārtējo reizi piedalījās un sagatavoja stendu ar pokdarbiem Rīgas Svētās Trijādības Pārdaugavas draudzes Svētdienas skolas pasniedzēji un audzēkņi.

28.marts / 2019

Trešdien 27. martā Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs noturēja mūsu baznīcā Iepriekšiesvētīto Dāvanu Liturģiju

9.marts / 2019

Gaļas neēšanas nedēļa mūsu draudzē

Gaļas nēēšanas nedēļā Rīgas Sv. Trijādības Pārdaugavas draudzes Svētdienas skola uzstājās ar teātra izrādi svētāš Sofijas hospisā un draudzes svētdienas skolas telpā.

Ielādēt vēl