Dievkalpojumi

Dievkalpojumi notiek:

*darba dienās 
grēksūdze 8.15, stundas un liturģija 8.30,
vakara dievkalpojums 17.00.

*
svētdienās un baznīcas svētku dienās
iepriekšējas dienas vakarā grēksūdze 16.45, visasnakts dievkalpojums 17.00.

Baznīcas svētku dienā

grēksūdze 6.15, stundas un agrīnā liturģija 6.30;

grēksūdze 9.15, stundas un vēlīnā liturģija 9.30.


Kristības notiek sestdienās un svētdienās rīta pusē pēc iepriekšēja pieraksta. 

Nedēļu pirms kristīšanas krustvecākiem un kristāmiem jānoklausas viena lekcija sestdien 13.00 baznīcas bibliotēkā (ieeja bibliotēkā no sētas baznīcas ziemeļu pusē).  Pieraksts uz kristībām notiek baznīcā svečkastē.

Kristīšana notiek baptistērijā ar pilnu pagremdi.


Laulāšana notiek pirmdienās, trešdienās, piektdienās un svētdienās, bet nenotiek gavēnu laikā
Pirms laulāšanas jānoklausas trīs lekcijas sestdienās 14.30. baznīcas bibliotēkā (ieeja bibliotēkā no sētas baznīcas ziemeļu pusē).  Pieraksts uz laulāšanu notiek baznīcā svečkastē.