Par dievnama apmeklēšanu

Mūsu baznīcā uz dievkalpojumiem sestdienas vakarā, svētdien liturģijās, kā arī lielo svētku visasnakts dievkalpojumos un svētku liturģijās var ienākt tikai pēc saraksta, bet sveces, un trebu pasutīšana priekš­telpā bez ierobrežojumiem arī šo diev­kal­pojumu laikā. Ārpus šiem diev­kal­po­jumiem tanīs dienās baznīca atv­ēr­ta visiem. Pieraksts svečkastē vai pa telefonu 67612079.

Baznīcā obligāti jābūt maskā.

Darba dienās gan dievkalpojumu laikā, gan āprus dievkalpojumiem baznīca atvērta visiem, jo dievlūdzēji ir ne vairāk par dažiem cilvēkiem.

Lūdzam, neapmeklējiet baznīcu, ja esat neveseli. Ja esat pieteikušies dievkalpojumu apmeklējumam un nevarat atnāk, lūdzam, dodiet ziņu pa tel. 67612079.