Katehēze jeb Mācības grāmata īstenas ticības biedriem

Katehēzes teksta faila lejuplāde: