Sieviešu vārdi

Datumi pēc jaunā stila (vecā stila datumu uzzinam pieskaitot 13 dienas)

A

Agafija (Agate), moc.: F.5. - labā (grieķu).

Agate, sk. Agafija

Aglaīda, taisn.: D.19. - mirdzoša (grieķu).

Agnese (Agnita), moc.: Jl.9. - nevainīgā (grieķu).

Agnija, moc.: J.21. - nevainīgā (grieķu).

Agnita, sk. Agnese

Agripīna, moc.: Jn.23.

Akilina (Akvilina), moc.: Jn.13. - ērgļa (grieķu).

Akvilina, sk. Akilina

Albīna, svētl.: D.31. - balta (lat.).

Aleksandra, moc.: Ap.23., M.18., N.6. - drošsirdīgā (grieķu).

Alevtīna (Valentīna), moc.: Jl.16. - stipra (lat.).

Alla, moc.: Mr.26.

Ama, moc.: Jn.9.

Amata (Anna), moc.: Mr.26.

Anastasija (Anastāzija), moc.: Ap.15., D.22.; sirdsskmoc.: O.29. - augšāmcelšanās (grieķu).

Anastāzija, sk. Anastasija

Anatolija, moc.: Mr.20. - austrumniece (grieķu).

Angelīna, taisn.: Jl.1., D.10. (serbu).

Anna, prav.: F.3., Au.28., D.9.; taisn.: Jl.25., S.9.; moc.: Mr.26., Jl.5., N.20.; sirdssk.: Jn.13., O.29. - svētlaime (ebr.).

Antonija, moc.: M.4.

Antoņina, moc.: Mr.1., Jn.13. - kas iegūst pretī (grieķu).

Apolinārija, sirdssk.: J.5.

Ariadna, moc.: S.18. - kas stingri sargā laulības uzticību (grieķu).

Artemija, moc.: Jn.7. - vesela, ziedoša (grieķu).

Asneta, sv.: M.26.

Augusta, sk. Auguste

Auguste (Augusta), moc.: N.24. - svēta (lat.).

Augustīna, moc.: M.8.

B

Bazilisa, sk. Vasilisa

Barbara, lielmoc.: D.4.; moc.: Jl.5. - svešzemniece (grieķu).

C

Cecilija, moc.: N.22. - tuvredzīga (lat.).

D

Danaha, moc.: N.20.

Dārija, moc.: Mr.19. - stipra, uzvarošā (persu).

Debora, prav.: sentēvu svētdienā - bite (ebr.).

Digna, moc.: O.1. - cienīga, godājama (lat.).

Dista, moc.: Jn.28.

Doroteja, moc.: F.6. - Dieva dāvana (grieķu).

E

Eidokija, sk. Eudokija

Eilālija, sk. Eulālija

Elizabete, taisn.: S.5.; moc.: Jl.5., O.22.; sirdssk.: Ap.24. - Dievu cienoša (ebr.).

Emīlija, sv.: J.1.

Erotiīda, sk. Herotiīda

Estere, taisn.: D.20., sentēvu svētdienā.

Eudokija (Eidokija, Jevdokija), sirdsskmoc.: Mr.1.; sirdssk.: Jl.7. - labvēlība (grieķu).

Eufīmija, sk. Eifēmija

Eufrosīnija (Jevfrosīnija), sirdssk.: M.23. - prieks (grieķu).

Eugēnija (Jevgēnija), sirdsskmoc.: D.24. - dižciltīgā (grieķu).

Eulālija (Eilālija, Jevlālija), moc.: Au.22. - daiļrunīgā (grieķu).

Eulampija (Jevlampija), moc.: O.10. - daiļgaišā (grieķu).

F

Faina, moc.: M.18. - gaišā (grieķu).

Febronija (Fevronija), sirdssk.: Jn.25.

Feja, moc.: F.23.

Felicija, moc.: M.7.

Feodora, sk. Teodora

Feodosija, sk. Teodozija

Feofanija, sk. Teofanija

Feonilla, sk. Teonilla

Fevronija, sk. Febronija

Filicitata, moc.: F.1. - aplaimotā (lat.).

Fotina (Svetlana), moc.: Mr.20. - gaišā (grieķu).

Fotinija (Svetlana), sirdssk.: F.13.

G

Gaļina, moc.: Mr.10., Ap.16. - miers, klusums (grieķu).

Gatesa, moc.: N.20.

Genoveva, sv.: J.3.

Glafīra, taisn.: Ap.26. - līdzenā (grieķu).

Glikērija, moc.: M.13. - saldā (grieķu).

Glorioza, moc.: M.10.

Golinduha, sk. Marija

H

Harita, moc.: Jn.1. - laipnā (grieķu).

Haritīna, moc.: O.5.; sirdssk.: O.5. - svētlaimīgā (grieķu).

Helēna, ap. piel.: M.21.; labt. kņ.: Jl.11.; taisn.: O.30. - lāpa (grieķu).

Helga, sk. Olga

Hermana, moc.: Ap.27.

Herotiīda (Erotiīda), moc.: O.27. - laipnā (grieķu).

Hilārija (Ilārija), moc.: Mr.19. - klusā, priecīgā (grieķu).

Hrisa, moc.: O.13. (bulg.).

Hrisija, moc.: J.30. - zelta (grieķu).

I

Ieva, visu cilvēku vecvecmāte: sentēvu svētd., svētd. pirms Kristus Piedzimšanas.

Ija, moc.: S.11. - vijolīte (grieķu).

Ilārija, sk. Hilārija

Ingeniāna, moc.: Ap.1.

Iraīda, moc.: Mr.5., S.23. (grieķu).

Irīna (Irēna), moc.: Ap.16., M.5., S.18.; taisn.: M.13. - miers (grieķu).

Irēna, sk. Irīna

Izidora, svētl.: M.10. - līdzīga dāvana (grieķu).

J

Jekaterīna, sk. Katerīna

Jevdokija, sk. Eudokija

Jevfīmija, sk. Eufēmija

Jevfrosīnija, sk. Eufrosīnija

Jevgēnija, sk. Eugēnija

Jevlālija, sk. Eulālija

Jevlampija, sk. Eulampija

Joanna (Johanna), taisn.: sv. mirrnesēju sievu svētdienā, Jn.27. - Dieva žēlastība (ebr.).

Johanna, sk. Joanna

Judīte, taisn.: S.7.

Juliāna, sk. Juliānija

Juliānija (Juliāna), moc.: Mr.20., Au.17., N.1., D.21.

Jūlija, moc.: M.18., Jl.16.

Julita, moc.: Jl.15., 31.

Jūnija, ap. piel.: N.17.

Juste, moc.: N.16.

Justīne, moc.: O.2.

K

Kalērija (Valērija), moc.: Jn.7. - stiprā (lat.).

Kandida, moc.: J.7.

Kapitolīna, moc.: O.27.

Karra, moc.: Jn.1.

Katarīna, sk. Katrīna

Katrīna (Jekaterīna, Katarīna), lielmoc.: N.24. - vienmēr tīrā (grieķu).

Kira, sirdssk.: F.28. - kundze, valdniece (grieķu).

Kirilla, moc.: Jl.5. - saule (pers.).

Klaudija, moc.: M.18., D.24. - kliba (lat.).

Kleopatra, taisn.: O.19. - kurai slava no tēva (grieķu).

Konkordija, moc.: Au.13. - vienprātība (lat.).

Konstancija, moc.: M.10.

Kristiāna, moc.: Ap.16. - kristiete, kas pieder Kristum.

Kristīne, moc.: Mr.13., M.18., Jl.24. - kas pieder Kristum.

Ksantipa, sirdssk.: S.23. - ruds zirgs (grieķu).

Ksēnija, sirdssk.: J.24.; svētl.: J.24. - svešzemniece, ceļiniece (grieķu).

L

Larisa, moc.: Mr.26. - kaija (grieķu).

Leonilla, moc.: J.16.

Lidija, moc.: Mr.23. - dzimusi Lidijā (novads Mazāzijā).

Lija, taisn.: sentēvu svētd.

Līvija, moc.: Jn.15.

Lolija, moc.: Jn.13.

Lota (Lote), moc.: Ap.16.

Lote, sk. Lota

Lūcija (Lūkija), moc.: Jl.6., D.13. - gaišā (lat.).

Lucīna (Lukīna), moc.: Jn.7. - gaišā (lat.).

Ludmila, moc.: S.16. cilvēkiem mīļa (slāvu).

Ļ

Ļubova, moc.: S.17. - mīlestība.

M

Magdalēna, sk. Marija Magdalēna

Magna, sirdssk.: N.18.

Makrina, sirdssk.: Jl.19. - sausā (grieķu).

Malīna, moc.: Ap.28.

Margareta (Margarita, Marīna), lielmoc.: Jl.17. - pērle (grieķu).

Margarita, sk. Margareta

Mariamna, moc.: sk. Marianna

Mariamna, taisn.: F.17.

Marianna (Mariamna), moc.: Jn.9.

Marija, taisn.: Jn.4. un sv. mirrnesēju sievu svētd.; moc.: Jn.9., Jl.12.; sirdssk.: J.26., Ap.1. - kundze (ebr.).

Marija Magdalēna, ap. piel.: Jl.22. un mirrnesēju sievu svētd.

Marīna, sk. Margareta

Marīna, sirdssk.: F.28. - jūras (lat.).

Marta, taisn.: Jn.4., S.1. un sv. mirrnesēju sievu svētd.; moc.: Jn.9., Jl.6.

Mastrīdija, sirdssk.: N.24. - kas pēta (grieķu).

Matrona, moc.: Mr.20., 27., M.18.; sirdssk.: N.9. - dižciltīgā.

Maura, moc.: M.3. - tumšā (grieķu).

Melānija, sirdssk.: D.31. - melna (grieķu).

Melisa, moc.: Mr.16.

Melitīna, moc.: S.16. - medainā (grieķu).

Mētra, moc.: Au.3.

Milica, taisn.: Jl.19. (serbu).

Minodora, moc.: S.10. - mēness dāvana (grieķu).

Monaka, sv.: Mr.30.

Mūza, taisn.: M.16.

N

Nada, sv.: Mr.5.

Nadežda, moc.: S.17. - cerība.

Nana, sv.: J.14.

Natālija, moc.: Au.26. - dabiska (lat.).

Neonilla, moc.: O.28.

Ņina, ap. piel.: J.14.

Nonna, taisn.: Au.5. - Dievam veltītā (ēģipt.).

O

Olga (Helga), ap. piel.: Jl.11. (slāvu).

Olimpiāda, taisn.: Jl.25. - kas apdzied debesis.

P

Paraskeva, moc.: O.28.; sirdsskmoc.: Jl.26. - piektdiena, sagatavošana (grieķu).

Patrīcija, moc.: Mr. 13.

Paula (Pavla), moc.: F.10., Jn.3. - maza (lat.).

Paulīna, moc.: M.10.

Pavla, sk. Paula

Pelageja (Pelagija), moc.: M.4., O.7.; sirdssk.: O.8. - jūras (grieķu).

Pelagija, sk. Pelageja

Perpetuja, moc.: F.1. - mūžīgā (lat.).

Poliksēnija, sirdssk.: S.23. - ļoti viesmīlīga (grieķu).

Prīma, moc.: Jn.1.

Priskilla, moc.: Jn.7. - veca (lat.).

Pulhērija, taisn.: S.10. - ļoti skaista (lat.).

R

Raisa, moc.: S.5. - viegla (grieķu).

Regīna, moc.: F.22.

Rufina, moc.: S.2. - rūdaina (grieķu).

Ruta, taisn.: sentēvu svētd.

S

Sabīne (Savina), moc.: Mr.11.

Santīna, moc.: M.2.

Sāra, sirdssk.: Jl.13., piena ēšanas ned. sestd.

Sarmata, moc.: J.18.

Savina, sk. Sabīne

Serafima, moc.: Jl.29. - liesmainā (ebr.).

Silvija, sv.: Mr.12.

Sofija, moc.: S.17., 18. - gudrība (grieķu).

Stefanīda, moc.: N.11. - kronētā (grieķu).

Svetlana, sk. Fotina, Fotinija

T

Taīsija, taisn.: M.10.

Tamāra, taisn.: M.1. - palma (gruz. no ebr.).

Tarazija, sk. Terēze

Tatjāna, moc.: J.12. - pavēlniece, dibinātāja (grieķu).

Tekla, moc.: Jn.9., S.24., N.20.; sirdsskmoc.: J.6. - nevainojama (ebr.), cerība (aramiešu).

Teodora (Feodora), moc.: Mr.10., M.27. - Dieva dāvana (grieķu).

Teodozija (Feodosija), moc.: Ap.3., M.29. - Dieva dāvināta (grieķu).

Teofanija (Feofanija), taisn.: D.16. - Dieva parādīšanās (grieķu).

Teonilla (Feonilla), moc.: O.29.

Terēze (Tarāzija), sv.: J.23.

V

Valentīna, moc.: F.10., Jl.16. - stipra (lat.).

Vasilisa (Bazilisa), moc.: Ap.16., S.3. - ķeizariska (grieķu).

Valērija, sk. Kalērija

Vera, moc.: S.17. - ticība.

Veronika, moc.: O.4.

Viktorija, moc.: O.24.

Z

Zalome, taisn.: sv. mirrnesēju sievu svētdienā.

Zoja, sirdssk.: F.13. - dzīvība (grieķu).

Zeneida (Zinaīda), moc.: O.11. - dievišķīga (grieķu).

Zenobija (Zinovija), moc.: O.30. - kas dzīvo Dievam pa prātam (grieķu).

Zinaīda, sk. Zeneida

Zinovija, sk. Zenobija

Zuzanna, moc.: Au.11.; sirdsskmoc.: Jn.6. - baltā lilija (ebr.).