SVĒTĀ SĪRIJAS EFRĒMA LŪGŠANA

Tekstu var lejuplādēt šeit: