P.Pakalniņš. Ticības mācība pamatskolas pareizticīgiem mācekļiem. I, II, III daļa.