15.marts / 2020

Par ierobežojumiem, sakarā ar koronovīrusa pandemiju.

Kopējas eljas svaidīšanas Lielajā gavēnī mūsu draudzē atceltas.

Smagas slimības gadījumā eljas svaidīšana var notikt individuāli, uzaicinot priesteri pie slimnieka.

Sakarā ar ierobēžojumiem, kas noteikti sakarā ar koronovīrusa pandemiju, informācija par dievkalpojumu organizēšanu mūsu draudzē mūsu mājas lapā un pa tālruni 67612079.