Dievkalpojumu saraksts novembrim

 

 

Saīsinājumi: Ap. - Apustulis, Apustuļi; ap. piel. - Apustuļiem pielīdzināms; apl. - apliecinātāju kārtas; arhib. - arhibīskaps, arhibīskapi; bīsk. - bīskaps, bīskapi; diak. - diakons; igum. - igumens; kņ. - kņazs; labt. - labticīgo kārtas; lielmoc. - lielmocekļu kārtas; metr. - metropolīts, metropolīti; moc. - mocekļu kārtas; mtn. - mantnekārīgo kārtas; mtnmoc. - mantnekārīgo mocekļu kārtas; patr. - patriarhs; pr. - priesteris, priesteri; prav. - pravietis, pravieši; sv. - svētais, svētie, svētā, svētās; svētmoc. - svētkalpotājs moceklis, svētkalpotāji mocekļi; svētl. - svētlaimīgo kārtas; svt. - svētītājs; taisn. - taisno kārtas; vsl. - vislīdzīgo kārtas; vslmoc. - vislīdzīgo mocekļu kārtas

 

 

 

VISU DIEVKALPOJUMU LAIKĀ BAZNĪCĀ LŪDZAS TIKAI GARĪDZNIEKI UN  DRAUDZES LOCEKĻI, KAS INDIVIDUĀLI (NEORGANIZĒTI) ATNĀKUŠI BAZNĪCĀ

 

NOVEMBRIS


 

1

svētdiena

630 STUNDAS UN AGRĪNĀ LITURĢIJA

930 STUNDAS UN VĒLĪNĀ LITURĢIJA

1700 vakara dievkalpojums un akāfists Vissaldajam Jēzum

sv. prav. Joēla

2

pirmdiena

830 stundas, Dievišķā Liturģija

1700 vakara un rīta dievkalpojumi

sv. lielmoc. Artēmija

3

otrdiena

830 stundas, Dievišķā Liturģija

1700 visas nakts dievkalpojums ar akāfistu Dievmātei

sv. Ilariona Lielā

4

trešdiena

830 stundas, Dievišķā Liturģija

1700 vakara dievkalpojums un akāfists pie Dievmātes ikonas Neiztukšojamais Biķeris

Kazaņas un Jākobštates Dievmātes ikonu

5

ceturtdiena

830 stundas, Dievišķā Liturģija

1700 visas nakts dievkalpojums ar akāfistu Dievmātei

sv. ap. Jēkaba Tā Kunga brāļa miesā

6

piektdiena

830 stundas, Dievišķā Liturģija

1700 parastass

Dievmātes ikonas Visu noskumušo Iepriecinātāja

7

Dimitrija mirušo piemiņas sestdiena

630 STUNDAS UN AGRĪNĀ LITURĢIJA, PANIHIDA

930 STUNDAS UN VĒLĪNĀ LITURĢIJA, PANIHIDA

1700 visas nakts dievkalpojums

sv. moc. Markiāna un Martīrija

8

svētdiena

630 STUNDAS UN AGRĪNĀ LITURĢIJA

930 STUNDAS UN VĒLĪNĀ LITURĢIJA

1700 vakara dievkalpojums un akāfists Vissaldajam Jēzum

sv. lielmoc. Soluņas Dimitrija

9

pirmdiena

830 stundas, Dievišķā Liturģija

1700 visas nakts dievkalpojums

sv. moc. Nestora

10

otrdiena

830 stundas, Dievišķā Liturģija

1700 aizlūgums par pandemijas izbeigšanu

svv. moc. Paraskevas, vsl. Počajevas Ījaba

11

trešdiena

830 stundas, Dievišķā Liturģija

1700 vakara dievkalpojums un akāfists pie Dievmātes ikonas Neiztukšojamais Biķeris

sv. mūķenes moc. Anastasijas

12

ceturtdiena

830 stundas, Dievišķā Liturģija

1700 vakara un rīta dievkalpojumi

sv. app. Marka, Justa un Artema no 70

13

piektdiena

830 stundas, Dievišķā Liturģija

1700 vakara dievkalpojums un akāfists pie Dievmātes ikonas Visuvaldniece

sv. app. Stāhija, Urbāna no 70

14

sestdiena

830 stundas, Dievišķā Liturģija

1700 visas nakts dievkalpojums

svv. mtn. moc. Kosmas un Damiāna

15

svētdiena

630 STUNDAS UN AGRĪNĀ LITURĢIJA

930 STUNDAS UN VĒLĪNĀ LITURĢIJA

1700 vakara dievkalpojums un akāfists Vissaldajam Jēzum

sv. vsl. Markiāna

16

pirmdiena

830 stundas, Dievišķā Liturģija

1700 vakara un rīta dievkalpojumi

sv. lielmoc. Georgija

17

otrdiena

830 stundas, Dievišķā Liturģija

1700 visas nakts dievkalpojums s

sv. vsl. Joannīkija Lielā

18

trešdiena

830 stundas, Dievišķā Liturģija

1700 vakara dievkalpojums un akāfists pie Dievmātes ikonas Neiztukšojamais Biķeris

sv. svt. Tihona, Maskavas

19

ceturtdiena

830 stundas, Dievišķā Liturģija

1700 vakara un rīta dievkalpojumi

sv. vsl. Hutinas Varlaāma

20

piektdiena

830 stundas, Dievišķā Liturģija

1700 visas nakts dievkalpojums

sv. moc. Valērija

21

sestdiena

830 stundas, Dievišķā Liturģija

1700 visas nakts dievkalpojums

Erceņģeļa Mihaila un citu Bezmiesīgo Debesu spēku kopēja godināšana

22

svētdiena

630 STUNDAS UN AGRĪNĀ LITURĢIJA

930 STUNDAS UN VĒLĪNĀ LITURĢIJA

1700 vakara dievkalpojums un akāfists Vissaldajam Jēzum

Dievmātes ikonas Ātrā Palīdzētāja

23

pirmdiena

830 stundas, Dievišķā Liturģija

1700 vakara un rīta dievkalpojumi

sv. moc. Oresta

24

otrdiena

830 stundas, Dievišķā Liturģija

1700 aizlūgums par pandemijas izbeigšanu

svv. lielmoc Mīnas, moc. Viktora

25

trešdiena

830 stundas, Dievišķā Liturģija

11700 visas nakts dievkalpojums

sv. svt. Jāņa Žēlsirdīgā

26

ceturtdiena

830 stundas, Dievišķā Liturģija

1700 visas nakts dievkalpojums

sv. svt. Jāņa Zeltamutes

27

piektdiena

830 stundas, Dievišķā Liturģija

1700 vakara dievkalpojums un akāfists pie Dievmātes ikonas Visuvaldniece

sv. ap. Filipa, Kristus Piedzimšanas gavēņa iesākums

28

sestdiena

830 stundas, Dievišķā Liturģija

1700 visas nakts dievkalpojums

sv. moc. Gurija; Kristus Piedzimšanas gavēņa sākums

29

svētdiena

630 STUNDAS UN AGRĪNĀ LITURĢIJA

930 STUNDAS UN VĒLĪNĀ LITURĢIJA

1700 vakara dievkalpojums un akāfists Vissaldajam Jēzum

sv. ap. un ev. Mateja

30

pirmdiena

830 stundas, Dievišķā Liturģija

1700 vakara un rīta dievkalpojumi

sv. vsl. Nikona Radoņežas igumena