16.marts / 2012

Iepriekšiesvētīto Dāvanu Dievišķo liturģija Rīgas Svētās Trijādības baznīcā

16. martā, Lielā gavēņa trešās nedēļas piektdienā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs kalpoja Iepriekšiesvētīto Dāvanu Dievišķo liturģiju Rīgas Svētās Trijādības baznīcā Pārdaugavā.
 
Valdniekam Metropolītam līdzkalpoja Rīgas apriņķa prāvests mitroforais virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, baznīcas pārzinis Valmieras apriņķa prāvests mitroforais virspriesteris Nikolajs Tihomirovs, Svētās Trijādības baznīcas Pārdaugavā klēriķi virspriesteris Andrejs Goļikovs, priesteris Jānis Dravants, priesteris Sergijs Smikovskis, diakons Gurijs Vilciņš; Rīgas Jāņa Priekšteča baznīcas klēriķis hierodiakons Germans (Kartašovs), Rīgas sv. Ņevas Aleksandra baznīcas klēriķis diakons Aleksandrs Akatovs.
 
Pēc tam, kad Svēto Vakarēdienu bija saņēmuši garīdznieki, Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs sacīja sprediķi, kurā izskaidroja ticīgajiem sv. Efrēma Sīrieša lūgšanas „Kungs un manas dzīvības Valdītāj...” nozīmi.
 
Nākamā Iepriekšiesvētīto Dāvanu Dievišķā liturģija notiks 21. martā, Lielā gavēņa 4. nedēļas trešdienā, Rīgas Erceņģeļa Mihaila baznīcā (Maskavas ielā 170).
 
LPB preses dienests