1.aprīlis / 2014

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas ārštata klēriķa priestera Arkādija Kuzmina izvadīšana

2014. gada 1. aprīlī plkst. 11 Rīgas Svētās trijādības baznīcā Pārdaugavā notika Latvijas Pareizticīgās Baznīcas ārštata klēriķa priestera Arkādija Kuzmina izvadīšana. Ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību izvadīšanas kārtu vadīja LPB Sinodes sekretārs arhimandrīts Jānis (Sičevskis), kurš izvēlēts par Jelgavas bīskapu, Rīgas eparhijas vikāru.
 
Izvadīšanas laikā arhimandrītam Jānim (Sičevskim) līdzkalpoja Rīgas Svētās Trijādības baznīcas Pārdaugavā pārzinis virspriesteris Nikolajs Tihomirovs, Rīgas Erceņģeļa Mihaila baznīcas pārzinis virspriesteris Oļegs Peļevins, Rīgas Priekšteča Jāņa baznīcas pārzinis virspriesteris Sergijs Suvorovs, šīs baznīcas klēriķis hierodiakons Germans (Kartašovs), Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcas klēriķi virspriesteris Sergijs Nazarovs, diakons Aleksandrs Akatovs, Rīgas Kristus Pestītāja baznīcas klēriķis protodiakons Vasīlijs Kudiņš. Dievkalpojumā dziedāja Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcas lielais koris reģentes Irīnas Kildišas vadībā.
 
Baznīcā lūdzās garīdznieki no citiem Rīgas un Jelgavas dievnamiem, 2014. gada 30. martā mirušā priestera Arkādija tuvinieki, Pārdaugavas Trijādības baznīcas draudzes locekļi un ticīgie no citām draudzēm, kuri bija ieradušies pavadīt t. Arkādiju pēdējā ceļā. Atlaišanas lūgšanu ar Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra svētību nolasīja arhimandrīts Jānis (Sičevskis). Atvadvārdus aizgājējam sacīja Pārdaugavas Trijādības baznīcas vecākais klēriķis virspriesteris Leonīds Abaševs, kurš izsacīja līdzjūtību aizgājēja tuviniekiem un garīgajiem bērniem.
 
Pēc t. Leonīda Abaševa sprediķa, skanot stihiru dziedājumam „Nāciet, brāļi, dosim pēdējo skūpstu aizgājušajam...”, garīdznieki un ticīgie atvadījas no mirušā priestera Arkādija. Pēc atvadīšanās, skanot sēru zvaniem,  garīdznieki šķirstu ar mirušo apnesa ap baznīcu, dziedot sirdssk. Krētas Andreja Lielā kanona irmosus „Palīgs un Patvērums...”.
 
No baznīcas vārtiem sēru kortežs devās uz Rīgas Pokrova kapsētu (Mēness iela 3), kas kļuva par priestera Arkādija Kuzmina pēdējo atdusas vietu. Pie kapa tika nokalpota litija. Pēc apbedīšanas uz aizgājēja kapa tika nolikti vainagi: no LatvijasPareizticīgās Baznīcas Virsganiem, no Rīgas eparhijas draudzēm, no tuviniekiem un piederīgajiem, kā arī daudz ziedu no ļaudīm, kuri zināja un mīlēja priesteri.
 
Visžēlīgais Kungs lai dod dusu Savam mirušajam kalpotājam jaunaizmigušajam priesterim Arkādijam vietā, kur taisnie dus, piedod visas viņa pagrēkošanās un dāvā viņam Savus mūžigos labumus.
 
LPB preses dienests