30.marts / 2014

Miris Latvijas Pareizticīgās Baznīcas ārštata klēriķis priesteris Arkādijs Kuzmins

2014. gada 30. martā, Lielā gavēņa ceturtajā svētdienā, kad Svētā Baznīca svin diženo Dieva aizbildņu sirdssk. Jāņa Pakāpnieka, sirdssk. Kaļazinas Makārija, brīnumdarītāja un sirdssk. Aleksija, Dieva cilvēka, piemiņu, pēc smagas un ilgstošas slimības mūža miegā aizmiga Latvijas Pareizticīgās Baznīcas ārštata klēriķis priesteris Arkādijs Kuzmins. Iepriekšējā dienā t. Arkādijs saņēma Svētās Kristus Dāvanas.
 
Priesteris Arkādijs dzimis Rīgā, 1951. gada 2. decembrī Vladimira un Juzefatas Kuzminu ģimenē. Kristīts 1952. gada janvārī Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē. 1970. gadā pabeidzis 49. vidusskolas 11. klasi, pēc tam strādājis dažādos Rīgas uzņēmumos. Neskatoties uz bezdievīgo padomju laiku, pie pirmās iespējas centās apmeklēt dievnamu, lūgties un piedalīties baznīcas Sakramentos. 1985. gadā Rīgas Svētās Trijādības katedrālē laulājies ar Natāliju Gorodensku. Priestera Arkādija un viņa dzīvesbiedres ģimenē dzimuši pieci bērni: Anna, Pāvils, Juliānija, Nikolajs un Vera.
 
Kopš 80-tajiem gadiem nākamais draudzes gans kļuva par Rīgas Svētās Trijādības baznīcas Pārdaugavā draudzes locekli, kur no 1988. gada sāka pildīt altāra un klirosa kalpošanas paklausības darbus. No 1989. gada 12. decembra pieņemts par psalmotāju Rīgas Svētās Trijādības katedrālē. 1990. gada 21. aprīlī Arkādiju Kuzminu diakona kārtā iesvētīja Visaugstisvētītais Leonīds (Poļakovs), Rīgas un Latvijas metropolīts. Pēc iesvētīšanas diakona kārtā nosūtīts kalpot uz Rīgas Svētās Trijādības Pārdaugavā baznīcu. 1991. gada 22. septembrī Augstisvētītais Aleksandrs, Rīgas un visas Latvijas Bīskaps (tagad. Metropolīts) Zilupes Krusta Pacelšanas baznīcā uz pašas Latvijas-Krievijas robežas kalpoja Dievišķo liturģiju, kuras laikā t. Arkādijs Kuzmins tika iesvētīts par garīdznieku.
 
Ar Valdošā Virsgana svētību priesteris Arkādijs Kuzmins kalpoja dievkalpojumus dažādos Latvijas Pareizticīgās Baznīcas dievnamos. No 1991. gada 1. novembra tika iecelts par Goliševas Svētās Trijādības baznīcas pārzini, bet no 1993. gada 1. janvāra sāka kalpot arī Pudinovas Dievmātes Patvēruma baznīcā, kurā kalpoja līdz 1996. gada 15. novembrim. No 1994. gada 4. janvāra ar Virsgana svētību tika iecelts par Baltinavas Kunga Apskaidrošanās baznīcas pārzini, kur kalpoja līdz 1998. gada 15. decembrim. Līdz aiziešanai ārštatā t. Arkādijs kalpoja Rīgas Svētās Trijādības baznīcā Pārdaugavā.
 
Pieticīgais draudzes gans tika apbalvots ar diviem dievkalpojumu apbalvojumiem – tiesībām nēsāt sānautu un violeto kamilavku. Slimības laikā ar Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra svētību kalpoja dievkalpojumus Rīgas, Jelgavas, Ilūkstes dievnamos, kā arī Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klostera filiālē Kristus Apskaidrošanās klosterī un Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klosterī. Kamēr atļāva spēki, pārvarot slimību, t. Arkādijs nāca uz baznīcu, apmeklēja dievkalpojumus, piedalījās dievkalpojumos, pieņēma grēksūdzes, garīgi aprūpēja draudzes locekļus. Pēdējā laikā t. Arkādijs smagi slimoja, mierinājumu meklēja lūgšanās, centās pēc iesējas biežāk saņemt Svēto Vakarēdienu.  Neskatoties uz smago stāvokli, nekurnēja un nežēlojās, no sirds lūdzās, palikdams sabiedrisks un atsaucīgs cilvēks. Dienu pirms nāves t. Arkādijs saņēma Svētās Kristus Dāvanas. Priestera Arkādija Kuzmina dzīves ceļš apstājās svētdien, 2014. gada 30. martā, pēc plkst. 11 dienā.
 
Visžēlīgais Kungs lai dod dusu Savam jaunaizmigušajam kalpam priesterim Arkādijam Savos mūžīgajos mājokļos. Lūdzam visus lūgties par viņa dvēseles dusu.
 
Ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību priestera Arkādija izvadīšana notiks otrdien, 1. aprīlī, Rīgas Svētās Trijādības baznīcā Pārdaugavā (Meža iela 2). Izvadīšanas sākums plkst. 11:00. No šodienas mūža miegā aizmigušā priestera šķirsts līdz apbedīšanai atradīsies Rīgas Svētās Trijādības baznīcā Pārdaugavā, kur ikviens ticīgais var atnākt palūgties, nolikt svecīti un atvadīties no t. Arkādija. Pēc tradīcijas pie mirušā garīdznieka šķirsta līdz viņa izvadīšanai svētkalpotāji lasīs Svēto Evaņģēliju. Izvadīšanas noslēgumā priesteris Arkādijs tiks apglabāts Rīgas Pokrova kapsētā (Mēness iela 3).
 
Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinode