22.decembris / 2013

Dievmātes godājamās ikonas „Patiesi Pienākas” rizas iesvētīšana

2013. gada 22. decembrī, 26. svētdienā pēc Trijādības un Dievmātes ikonas „Negaidīts Prieks” svētku dienā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs kalpoja Dievišķo liturģiju Rīgas Svētās Trijādības baznīcā. Pēc Dievišķās liturģijas Metropolīts Aleksandrs kalpoja Dievmātes godājamās ikonas „Patiesi Pienākas” rizas iesvētīšanas kārtu.
 
Visaugstisvētītajam Virsganam līdzkalpoja Rīgas apriņķa prāvests mitroforais virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, LPB Sinodes sekretārs igumens Jānis (Sičevskis), Rīgas Svētās Trijādības baznīcas Pārdaugavā pārzinis mitroforais virspriesteris Nikolajs Tihomirovs, katedrāles klēriķi virspriesteris Jānis Dravants, priesteris Sergijs Smikovskis, diakons Gurijs Vilciņš, Rīgas Priekšteča Jāņa baznīcas klēriķis hierodiakons Germans (Kartašovs), Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāles klēriķis diakons Jevgēņijs Samuilovs.
 
Pēc liturģijas tika nodziedāta godināšana Vissvētajai Dievadzemdētājai un iesvētīta riza godājamai baznīcas ikonai „Patiesi Pienākas”. Pēc tam tika uzsaukts ilgu gadu vēlējums, pēc kura Metropolīts Aleksandrs vērsās pie garīdzniekiem un ticīgajiem ar sprediķi. Savā sprediķī Metropolīts Aleksandrs uzsvēra notikušā nozīmīgumu, pastāstīja ikonas „Patiesi Pienākas” parādīšanās Atona kalnā vēsturi un par šīs baznīcas ikonas kā Atona svētības nesēju mūsu pilsētā. Valdnieks pateicās cilvēkiem par aktīvo līdzdalību rizas veidošanā, uzsverot, ka tādējādi izpaužas dievlūdzēju sirds upuris, caur kuru pareizticīgo dievnams pauž par Dieva tēla slavas mirdzumu.
 
Pēc sprediķa Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs devās uz Rīgas Kunga Apskaidrošanās baznīcu, kur kalpoja litiju par šā gada 20. decembrī mirušo jaunaizmigušo virspriesteri Mihailu Čuikovu.
LPB preses dienests
 
IZZIŅA:
Dievmātes ikonas „Patiesi Pienākas” kopija, kas atrodas Rīgas Svētās Trijādības baznīcā Pārdaugavā, ir īpaša: šajā ikonā ievietota Kunga Dzīvudarošā Krusta Koku daļiņa un Dieva diženo aizbildņu – svētās apustuļiem pielīdzināmās Marijas Magdalēnas, apustuļa Andreja Pirmsauktā, svētā lielmocekļa Panteleimona relikviju daļiņas.
 
Pirms 15 gadiem ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību tika atjaunota sena, dievbijīga tradīcija – katru gadu 17. augustā notiek Krusta gājiens ar Dievmātes ikonu „Patiesi Pienākas” uz Kristus Apskaidrošanās klosteri. Tā laikā ticīgie noiet apmēram 50 kilometrus. Šis ceļš tiek noiets vienā dienā.