9.jūnijs / 2014

Dievkalpojums Rīgas Svētās Trijādības baznīcā Pārdaugavā Svētā Gara dienā

2014. gada 9. jūnijā, Svētā Gara dienā, ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību Dievišķo liturģiju Rīgas Svētās Trijādības baznīcā Pārdaugavā kalpoja Rīgas prāvests mitroforais virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks. Dievkalpojuma noslēgumā Rīgas prāvests nodeva Virsgana svētību un apsveikumu Svētās Trijādības svētkos - dievnama altārsvētkos.
 
Rīgas prāvestam šajā svētku dienā līdzkalpoja Svētās Trijādības baznīcas pārzinis Valmieras apriņķa prāvests mitroforais virspriesteris Nikolajs Tihomirovs, LPB Sinodes sekretārs, Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcas pārzinis arhimandrīts Jānis (Sičevskis), šīs baznīcas klēriķis diakons Aleksandrs Akatovs; Svētās Trijādības baznīcas Pārdaugavā klēriķi virspriesteris Andrejs Goļikovs, virspriesteris Jānis Dravants, priesteris Sergijs Smikovskis, diakons Aleksandrs Grišajevs un diakons Gurijs Vilciņš; Rīgas Jāņa Priekšteča baznīcas klēriķis hierodiakons Germans Kartašovs.
 
Pēc Dievišķās liturģijas Vissvētās Trijādības ikonas priekšā tika nodziedāts svētku tropārs, kondaks un augstiteikšana, pēc tam tika uzsaukts nolikumā paredzēto ilgu gadu vēlējums Svētīgākajam Patriarham Kirilam un Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Virsganiem. Pēc tam virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks  nodeva Virsgana svētību un apsveikumu dievnama altārsvētkos, bet pēc tam sacīja sprediķi, kurā pastāstīja par Svētā Gara svētīgajām dāvanām. 
 
LPB preses dienests