1.jūnijs / 2015

Dievkalpojums Svētā Gara dienā

2015. gada 1. jūnijā, Svētā Gara dienā, Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs kalpoja Dievišķo liturģiju Rīgas Svētās Trijādības baznīcā Pārdaugavā.

Viņa Eminencei šajā dienā līdzkalpoja Trijādības baznīcas pārzinis, Valmieras apriņķa prāvests mitroforais virspriesteris Nikolajs Tihomirovs, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes sekretārs Rīgas sv. Ņevas Aleksandra baznīcas pārzinis arhimandrīts Jānis (Sičevskis), Trijādības baznīcas klēriķi virspriesteris Andrejs Goļikovs, virspriesteris Jānis Dravants, priesteris Sergijs Smikovskis, diakons Aleksandrs Grišajevs un diakons Gurijs Vilciņš; Rīgas Jāņa Priekšteča baznīcas klēriķis hierodiakons Germans (Kartašovs).

Pēc Dievišķās liturģijas garīdznieki nodziedāja svētku tropāru, kondaku un augstiteikšanu, pēc tam tika uzsaukts ilgu gadu vēlējums Svētīgākajam Patriarham Kirilam un Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Virsganiem. Pēc tam Viņa Eminence sacīja sprediķi un svētīja visus ar kopīgu Virsgana svētību.

LPB preses dienests